Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11204
Title: Институт инженеровъ путей сообщенія императора Александра І. Сборникъ. Вып. XVII (17)
Other Titles: Інститут інженерів шляхів сполучення імператора Олександра І. Збірник. Вип. XVII (17)
Keywords: гидравлика
водные пути
изыскания для железных дорог и каналов
гідравліка
водні шляхи
вишукування для залізниць і каналів
Issue Date: 1890
Publisher: Тип. Ю. Н. Эрлихъ, Санкт-Петербургъ
Citation: Институт инженеровъ путей сообщенія императора Александра І. Сборникъ. Т. XVII (17) : Труды преподавателей и матеріалы для институтскихъ курсовъ : Текстъ. Съ 3 табл. фототипій въ текстъ и атласомъ изъ 39 л. чертежей / Институт инженеровъ путей сообщенія императора Александра І. – СПб. : Тип. Ю. Н. Эрлихъ, 1890. – 414 с.
Abstract: RU: Сборник Института инженеров путей сообщения императора Александра І выходил с 1884 г. по несколько выпусков в год и включал в себя новые работы профессоров, адъюнктов и преподавателей Института, а также материалы учебных курсов по разным предметам. В этом выпуске опубликованы работы профессоров А. Г. Нюберга и Ф. Е. Максименко, преподавателей Ф. Г. Зброжека, Н. Тиханова, инженера К. К. Лахтина.
UK: Збірник Інституту інженерів шляхів сполучення імператора Олександра І виходив з 1884 р по кілька випусків на рік і включав в себе нові роботи професорів, ад'юнктів і викладачів Інституту, а також матеріали навчальних курсів з різних предметів. У цьому випуску опубліковані роботи професорів А. Г. Нюберг і Ф. Е. Максименка, викладачів Ф. Г. Зброжека, Н. Тиханова, інженера К. К. Лахтіна.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11204
http://ecat.diit.edu.ua/zu/2014_2.pdf
Appears in Collections:Институтъ инженеровъ путей сообщенія императора Александра І. Сборникъ трудовъ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Institut_1890_17.pdf32,6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.