Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11202
Title: Институт инженеровъ путей сообщенія императора Александра І. Сборникъ. Вып. XXVIII (28)
Other Titles: Інститут інженерів шляхів сполучення імператора Олександра І. Збірник. Вип. XXVIII (28)
Keywords: море и морской берег
сооружение порта
условия для устройства порта
внешние портовые сооружения
море і морський берег
спорудження порту
умови для влаштування порту
зовнішні портові споруди
Issue Date: 1895
Publisher: Тип. Ю. Н. Эрлихъ, Санкт-Петербургъ
Citation: Институт инженеровъ путей сообщенія императора Александра І. Сборникъ / Институт инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І. – СПб. : Тип. Ю. Н. Эрлихъ. Вып. XXVIII (28) : Труды преподавателей и матеріалы для институтскихъ курсовъ : Текстъ съ атласомъ изъ 32 листовъ чертежей. Текстъ. Курсъ портовыхъ сооруженій сост. А. Г. Нюрбергъ. – 2-е пересмотр. и доп. изд. изд. – 1895. – 425 с.
Abstract: RU: Сборник Института инженеров путей сообщения императора Александра І выходил с 1884 г. по несколько выпусков в год и включал в себя новые работы профессоров, адъюнктов и преподавателей Института, а также материалы учебных курсов по разным предметам. Составитель «Курса портовыхъ сооруженій» професор А. Г. Нюберг во втором издании дополнил и расширил свой цикл лекций, который посвящен свойствам морских берегов и воды, вопросам изыскания по сооружению портов и других внешних портовых сооружений.
UK: Збірник Інституту інженерів шляхів сполучення імператора Олександра І виходив з 1884 р. по кілька випусків на рік і включав в себе нові роботи професорів, ад'юнктів і викладачів Інституту, а також матеріали навчальних курсів з різних предметів. Укладач «Курсу портовыхъ сооруженій» професор А. Г. Нюберг в другому виданні доповнив і розширив свій цикл лекцій, який присвячений властивостям морських берегів і води, питанням дослідження зі спорудження портів та інших зовнішніх портових споруд.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11202
http://ecat.diit.edu.ua/zu/30.pdf
Appears in Collections:Институтъ инженеровъ путей сообщенія императора Александра І. Сборникъ трудовъ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Institut_1895_28.pdf18,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.