Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11201
Title: Матеріали 8-ої Міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень»
Other Titles: Материалы 8-ой Международной научной конференции «Антропологические измерения философских исследований»
Proceedings of the 8th International Scientific Conference «Anthropological Measurements of Philosophical Research»
Keywords: наукова конференція
нові грані людського існування
філософія науки
научная конференция
новые грани человеческого существования
философия науки
scientific conference
new facets of human existence
philosophy of science
КФС
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Citation: Антропологічні виміри філософських досліджень = Антропологические измерения философских исследований = Anthropological Measurements of Philosophical Research : матеріали 8-ої Міжнар. наук. конф., 18.04–19.04.2019 р. / Мiнiстeрствo oсвiти i нaуки Укрaїни, Днiпрoвський нaцioнaльний унiвeрситeт зaлiзничнoгo трaнспoрту iмeнi aкaдeмiкa В. Лaзaрянa. – Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. – 104 c.
Abstract: UK: У збірнику представлені матеріли 8-ої Міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень», яка відбулася 18–19 квітня 2019 року в м. Дніпро, Україна. Висвітлюються та осмислюються нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
RU: В сборнике представлены материли 8-ой Международной научной конференции «Антропологические измерения философских исследований», которая состоялась 18-19 апреля 2019 года в г. Днипро, Украина. Освещаются и осмысливаются новые грани человеческого существования в начале нового тысячелетия. Особое внимание сосредотачивается на формах их рефлексии в философии науки, техники, языка. Сборник предназначен для сотрудников научно-исследовательских организаций, научных, научно-педагогических и инженерных работников, докторантов, аспирантов, студентов высших учебных заведений.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11201
Appears in Collections:Інші праці КФC
VІІI Міжнародна наукова конференція «Антропологічні виміри філософських досліджень»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АВФД_2019.pdf2,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.