Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11173
Title: Математичне моделювання земляного полотна залізниць на основі методу скінченних елементів
Other Titles: Математическое моделирование земляного полотна железных дорог на основе метода конечных элементов
Authors: Петренко, Володимир Дмитрович
Тютькін, Олексій Леонідович
Кулаженко, Євгеній Юрійович
Кулаженко, Олена Миколаївна
Keywords: земляне полотно
залізниця
математичне моделювання
комплекс SCAD
земляное полотно
железная дорога
математическое моделирование
dirt bed
railway
math modeling
complex SCAD
КМТ
ГНДЛ механіки ґрунтів
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, м. Дніпро
Citation: Математичне моделювання земляного полотна залізниць на основі методу скінченних елементів : навч. посібник / В. Д. Петренко, О. Л. Тютькін, Є. Ю. Кулаженко, О. М. Кулаженко – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. – 70 с. – ISBN 978-966-8471-76-6.
Abstract: UK: У посібнику докладно розглянуто питання визначення напружено-деформованого стану земляного полотна залізниці шляхом математичного моделювання на основі методу скінченних елементів. Наведено як загальні відомості про цей метод та професійний розрахунковий комплекс SCAD, так і практичні рекомендації щодо створення адекватних реальним умовам експлуатації скінченно-елементних моделей земляного полотна. Посібник складено відповідно до календарного плану практичних занять з дисципліни «Математичні методи моделювання взаємодії в системі "кріплення – масив” для магістрів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
RU: В пособии подробно рассмотрены вопросы определения напряженно-деформированного состояния земляного полотна железной дороги путем математического моделирования на основе метода конечных элементов. Приведены как общие сведения об этом методе и профессиональный расчетный комплекс SCAD, так и практические рекомендации по созданию адекватных реальным условиям эксплуатации конечно-элементных моделей земляного полотна. Пособие составлено в соответствии с календарным планом практических занятий по дисциплине «Математические методы моделирования взаимодействия в системе" крепления - массив "для магистров высших учебных заведений, обучающихся по специальности 192« Строительство и гражданская инженерия».
Description: В. Д. Петренко: ORCID 0000-0003-2201-3593; О. Л. Тютькін: ORCID 0000-0003-4921-4758; Є. Ю. Кулаженко: ORCID 0000-0002-4529-7384
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11173
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КМТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrenko_2018.pdffull text4,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.