Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11068
Title: The Importance of the Education and Workplace Digitalization
Other Titles: Важливість інформатизації освітнього процесу та робочого місця
Важность информатизации образовательного процесса и рабочего места
Authors: Muntian, Antonina O.
Shpak, Iryna V.
Keywords: digitalization
workforce
education
educational establishments
integration
інформатизація
співробітники
освіта
освітні заклади
інтеграція
информатизация
сотрудники
образование
образовательные учреждения
интеграция
КІМ
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ
Citation: Muntian, A. O. The Importance of the Education and Workplace Digitalization: [препринт] / A. O. Muntian, I. V. Shpak // Подолання мовних та комунікативних бар´єрів: освіта, наука, культура : зб. матеріалів доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / Навч.-наук. гуманітар. ін-т Нац. авіац. ун-ту. – Київ, 2018. – C. 260–265.
Abstract: EN: Annotation: The aim of the current piece is an attempt to study new tendencies in the process of education and advantages/disadvantages of digitalization of education. In this investigation it is argued and proven that digitalization has irrevocably changed the lifestyle, the workforce and educational establishments and thus all kinds of business. This fact leaves no doubt that educational establishments are to adjust to this change, which will gradually make them evolve.
UK: Анотація: метою даного дослідження є спроба проаналізувати сучасні тенденції в освітньому процесі, а також виявити переваги та недоліки інформатизаційного процесу освіти. В цій роботі ставиться питання та доводиться слушність того, що інформатизація безповоротно змінила стиль життя, спосіб праці та освітні заклади, тож відповідно і всі сфери виробництва. Таким чином, цей факт не залишає освітнім закладам нічого іншого, окрім того, щоб пристосуватися до цих змін та еволюціонувати.
RU: Аннотация: целью данного исследования является попытка проанализировать современные тенденции в образовательном процессе, а также выявить преимущества и недостатки информатизационного процесса образования. В этой работе ставится вопрос и приходится прав того, что информатизация безвозвратно изменила стиль жизни, способ труда и образовательные учреждения, поэтому соответственно и все сферы производства. Таким образом, этот факт не оставляет образовательным учреждениям ничего другого, кроме того, чтобы приспособиться к этим изменениям и эволюционировать.
Description: A. Muntian: ORCID 0000-0001-8375-4067, I. Shpak: ORCID 0000-0002-4305-4987
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11068
Appears in Collections:Статті КІМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muntian .pdf154,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.