Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11060
Title: Велика Осокорівка: історія антропогенної трансформації місцевості та її внесок у сучасне підтримання різноманіття птахів південних околиць РЛП "Дніпровські пороги"
Other Titles: Большая Осокоровка: история антропогенной трансформации местности и ее вклад в современное поддержания разнообразия птиц южных окраин РЛП "Днепровские пороги"
Authors: Сліпченко, М. А.
Листопадський, Анатолій Арсенович
Листопадський, Михайло Анатолійович
Keywords: орнітофауна
балка Велика Осокорівка
транспортні шляхи
охоронний статус
созологія
орнитофауна
балка Большая Осокоровка
транспортные пути
охранный статус
созология
ornithofauna
the Great Oskokorivka beam
transport routes
guard status
sozologiya
КБВ
Issue Date: 2018
Publisher: Українське товариство охорони птахів еколого-туристичне об’єднання «Орлан»
Citation: Сліпченко, М. А. Велика Осокорівка: історія антропогенної трансформації місцевості та її внесок у сучасне підтримання різноманіття птахів південних околиць РЛП "Дніпровські пороги": [препринт] / М. А. Сліпченко, А. А Листопадський, М. А. Листопадський // Птахи степового Придніпров’я: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали ІІІ Вальхівських читань, 7–8 жовт. 2017 р. / Дніпропетр. осередок Укр. т-ва охорони птахів, Еколог.-турист. об-ня «Орлан». – Дніпро, 2018. – С. 105–111.
Abstract: UK: В даній роботі розглянуто питання розповсюдження птахів вздовж шляхів сполучення залізничного транспорту на прикладі балки Велика Осокорівка. Проаналізовано, за певний період, розростання інфраструктури в даній місцевості та відповідно зміни в структурі орнітофауни. Певну увагу приділено антропогенному навантаженню в регіоні. За результатами досліджень надано розгорнуту характеристику орнітофауни: видовий та кількісний склад, созологія.
RU: В данной работе рассмотрен вопрос распространения птиц вдоль путей сообщения железнодорожного транспорта на примере балки Большая Осокоровка. Проанализированы за определенный период, разрастание инфраструктуры в данной местности и соответственно изменения в структуре орнитофауны. Определенное внимание уделено антропогенной нагрузке в регионе. По результатам исследований предоставлено развернутую характеристику орнитофауны: видовой и количественный состав, созология.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11060
Appears in Collections:Статті КБВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slspchenko.pdf144,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.