Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11058
Название: Use of Modern Tribology Approaches for Correcting the Behaviour of Adaptive Biomechanical Friction Units
Другие названия: Використання сучасних трибологічних підходів для корекції поведінки адаптивних біомеханічних вузлів тертя
Использование современных трибологических подходов для коррекции поведения адаптивных биомеханических узлов трения
Авторы: Stotsko, Z. A.
Kuzin, Oleg A.
Kuzin, Mykola O.
Ключевые слова: biomechanical friction units
adaptive behaviour and control
inverse problems in mechanics
біомеханічні вузли тертя
адаптивне поведінка і управління
обернені задачі в механіці
биомеханические узлы трения
адаптивное поведение и управление
обратные задачи в механике
КРС (ЛФ)
Дата публикации: 2018
Издательство: International OCSCO World Press, Poland
Библиографическое описание: Stotsko, Z. A. Use of modern tribology approaches for correcting the behaviour of adaptive biomechanical friction units / Z. A. Stotsko, O. A. Kuzin, M. O. Kuzin // Archives of Materials Science and Engineering. – 2018. – Vol. 92, iss. 2. – P. 49–52. – doi: 10.5604/01.3001.0012.6584.
Краткий осмотр (реферат): EN: Purpose: Functioning of mechanical system friction units is characterized by the ability of their self-adaptation under the influence of external loads. Referring to this phenomenon it becomes possible to provide the necessary correction of the work of friction units being parts of artificial and natural tribosystems. Design/methodology/approach: As an approach used to solve the above problem, an expansion of the function describing friction unit parameters in a given basis with further refinement of the solution in accordance with the functional optimization is proposed. Findings: The received ratios allow solving the problem of adaptive control of friction units functioning when they are incorporated into the biomechanical systems. Practical implications: Using approaches developed in the present work, a pattern for the gradual adjustment of instep supports for the restoration of normal weight distribution in the human foot is presented. Originality/value: Novel approaches to the methodology of solving the problem in regard of managing the load condition of biomechanical tribosystems by their commanded control over time are offered.
UK: Призначення: Функціонування механічних систем вузлів тертя характеризується можливістю їх самоадаптації під впливом зовнішніх навантажень. Посилаючись на це явище, стає можливим забезпечити необхідну корекцію роботи вузлів тертя, що входять до складу штучних і природних трибосистем. Конструкція / методологія / підхід: В якості підходу, використовуваного для вирішення зазначеної вище проблеми, пропонується розширення функції, яка описує параметри вузла тертя на заданій основі, з подальшим уточненням рішення відповідно до функціональної оптимізації. Отримані дані: Отримані співвідношення дозволяють вирішити проблему адаптивного управління роботою вузлів тертя при їх включенні в біомеханічні системи. Практичні наслідки: Використовуючи підходи, розроблені в даній роботі, представлена схема поступового регулювання опор супінатора для відновлення нормального розподілу ваги в стопі людини. Оригінальність / цінність: Запропоновано нові підходи до методології вирішення проблеми управління станом навантаження біомеханічних трибосистем шляхом їх керованого управління часом.
RU: Назначение: Функционирование механических систем узлов трения характеризуется возможностью их самоадаптации под воздействием внешних нагрузок. Ссылаясь на это явление, становится возможным обеспечить необходимую коррекцию работы узлов трения, входящих в состав искусственных и естественных трибосистем. Конструкция / методология / подход: в качестве подхода, используемого для решения вышеуказанной проблемы, предлагается расширение функции, описывающей параметры узла трения на заданной основе, с дальнейшим уточнением решения в соответствии с функциональной оптимизацией. Полученные данные: Полученные соотношения позволяют решить проблему адаптивного управления работой узлов трения при их включении в биомеханические системы. Практические последствия: Используя подходы, разработанные в настоящей работе, представлена схема постепенной регулировки опор супинатора для восстановления нормального распределения веса в стопе человека. Оригинальность / ценность: Предложены новые подходы к методологии решения проблемы управления состоянием нагрузки биомеханических трибосистем путем их управляемого управления временем.
Описание: O. Kuzin: ORCID 0000-0003-3669-0237; M. Kuzin: ORCID 0000-0002-6032-4598
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11058
Другие идентификаторы: doi: 10.5604/01.3001.0012.6584
Располагается в коллекциях:Статті КРС (ЛФ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Stotsko.pdf154,67 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.