Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10911
Title: Инженеръ: журналъ Министерства Путей Сообщения. Т. 1. Кн. 3. Март
Other Titles: Інженер: журнал Міністерства Шляхів сполучення Т. 1. Кн. 3. Березень
Keywords: сопротивления теория
сводов теория
опору теорія
звідів теорія
Issue Date: 1884
Publisher: Тип. МПС (А. Бенке), Санкт-Петербургъ
Citation: Инженеръ : журналъ Министерства Путей Сообщения. Т. 1. Кн. 3. Март. – СПб. : Тип. МПС (А. Бенке), 1884. – 235 с. : вкл. л., ил.
Abstract: RU: Журнал «Инженеръ» являлся неофициальной частью «Журнала Министерства путей сообщения». Издавался в период с 1876 г. по 1886 г. отдельной книгой, а с 1887 до 1889 года в одном издании с официальной частью журнала «Указателем правительственных распоряжений по Министерству путей сообщения». Издание имело четыре отдела: 1) отдел железнодорожный; 2) отдел шоссейных путей; 3) отдел водных путей, сооружений и портов; 4) краткие технические и другие известия, относящиеся к ведомству путей сообщения. Также печатались обзоры технической литературы, каталоги книг данной тематики, которые предлагались для продажи через магазин.
UK: Журнал «Інженер» був неофіційною частиною «Журналу Міністерства шляхів сполучення». Видавався в період з 1876 р. по 1886 р. окремою книгою, а з 1887 до 1889 року в одному виданні з офіційною частиною журналу «Покажчиком урядових розпоряджень по Міністерству шляхів сполучення». Видання мало чотири відділи: 1) відділ залізничний; 2) відділ шосейних шляхів; 3) відділ водних шляхів, споруд та портів; 4) короткі технічні та інші звістки, що відносяться до відомству шляхів сполучення. Також друкувалися огляди технічної літератури, каталоги книг даної тематики, які пропонувалися для продажу через магазин.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10911
http://ecat.diit.edu.ua/zu/2014_14.pdf
Appears in Collections:Инженеръ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inzhener_1884_1.pdf115,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.