Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10778
Title: Математичне моделювання в задачах промислової безпеки та охорони праці
Other Titles: Математическое моделирование в задачах промышленной безопасности и охраны труда
Authors: Біляєв, Микола Миколайович
Берлов, Олександр Вікторович
Кириченко, Павло Сергійович
Keywords: екстремальні ситуації
хімічно-небезпечні об’єкти
емісія
охорона праці
екологічна безпека
экстремальные ситуации
химически опасные объекты
эмиссия
охрана труда
экологическая безопасность
КГВ
Issue Date: 2017
Publisher: Роман Козлов, Кривий Ріг
Citation: Біляєв, М. М. Математичне моделювання в задачах промислової безпеки та охорони праці : монографія / М. М. Біляєв, О. В. Берлов, П. С. Кіріченко ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Кривий Ріг : Видавець Роман Козлов, 2017. – 130 с. : схем., іл. – Библиогр.: с. 111–128. – ISBN 978-617-7104-95-6.
Abstract: UK: У монографії розглянуті питання оцінки та прогнозу наслідків екстремальних ситуацій, які відбуваються на хімічно небезпечних об'єктах. Розроблені моделі класу «diagnostic models», які дозволяють проводити прогноз можливих негативних наслідків екстремальних ситуацій, що пов'язані з емісією хімічно небезпечних речовин. Представлені результати вирішення комплексу прикладних задач в області промислової безпеки та охорони праці. Для студентів, аспірантів, наукових працівників, що спеціалізуються в галузі промислової безпеки, охорони праці, математичного моделювання, екологічної безпеки.
RU: В монографии рассмотрены вопросы оценки и прогноза последствий экстремальных ситуаций, которые происходят на химически опасных объектах. Разработаны модели класса «diagnostic models», которые позволяют проводить прогноз возможных негативных последствий экстремальных ситуаций, связанные с эмиссией химически опасных веществ. Представлены результаты решения комплекса прикладных задач в области промышленной безопасности и охраны труда. Для студентов, аспирантов, научных работников, специализирующихся в области промышленной безопасности, охраны труда, математического моделирования, экологической безопасности.
Description: Н. Біляєв: ORCID 0000-0002-1531-7882, О. Берлов: ORCID 0000-0002-7442-0548, П. Кириченко: ORCID 0000-0002-0793-9593
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10778
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КГВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biliaiev.pdf7,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.