Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10738
Title: Изслъдованіе сплавовъ мъди и сурьмы и явленій закалки, въ нихъ наблюдаемыхъ
Other Titles: Дослідження сплавів міді і сурми і явищ гартування, які в них спостерігаються
Authors: Байковъ, Александръ Александровичъ
Keywords: медь
сурьма
сплавы
мідь
сурма
сплави
Issue Date: 1902
Publisher: Санкт-Петербургъ, Тип. Ю. Н. Эрлихъ
Citation: Байковъ, А. А Изслъдованіе сплавовъ мъди и сурьмы и явленій закалки, въ нихъ наблюдаемыхъ / А. А. Байков. – СПб. : Тип. Ю. Н. Эрлихъ, 1902. – 236 с. – (Изданіе Ин-та Инж. Путей Сообщенія Императора Александра I).
Abstract: RU: Данное издание является одним из выпусков трудов Института инженеров Путей Сообщения Императора Александра І и включает в себя труды преподаватей учебного заведения. Исследование Байкова А. А. имеет большое практическое значение для развития сталелитейного дела. Представлены результаты изучения явлений закалки медно-сурьмяных сплавов. В работе Фроловского Н. дается обзор методики преподавания прикладной механики в механических лабораториях Германии, Франции и Англии.
UK: Дане видання є одним з випусків праць Інституту інженерів шляхів сполучення Імператора Олександра І і включає в себе праці викладачів навчального закладу. Дослідження Байкова А. А. має велике практичне значення для розвитку сталеливарної справи. Представлені результати вивчення явищ гартування мідно-сурм'яних сплавів. В роботі Фролівського Н. дається огляд методики викладання прикладної механіки в механічних лабораторіях Німеччині, Франції та Англії.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10738
http://ecat.diit.edu.ua/zu/117.pdf
Appears in Collections:Институтъ инженеровъ путей сообщенія императора Александра І. Сборникъ трудовъ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baykov.pdf9,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.