Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10557
Title: Використання програмних продуктів COMSOL MULTIPHYSICS® та COMSOL® SCRIPT™ при розв’язанні задач оптимізації промислової теплоенергетики
Other Titles: Использование программных продуктов COMSOL MULTIPHYSICS® и COMSOL® SCRIPT™ при решении задач оптимизации промышленной теплоэнергетики
Authors: Жовтонога, Микола Миколайович
Булгаков, Д. О.
Перцевий, Віталій Олександрович
Keywords: математичні пакети
COMSOL MULTIPHYSICS®
SCRIPT™
MATLAB®
промислова теплоенергетика
математические пакеты
промышленная теплоэнергетика
mathematical packages
industrial heat power engineering
КТ
Issue Date: 2018
Publisher: Ліра, Дніпро
Citation: Жовтонога, М. М. Використання програмних продуктів COMSOL MULTIPHYSICS® та COMSOL® SCRIPT™ при розв’язанні задач оптимізації промислової теплоенергетики : навч. посіб. / М. М. Жовтонога, Д. О. Булгаков, В. О. Перцевий ; Міністерство освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – 116 с. – ISBN 978-966-383-976-9.
Abstract: UK: Книга присвячена застосуванню математичних пакетів COMSOL MULTIPHYSICS®, COMSOL® SCRIPT™ та MATLAB® для розв’язання лінійних та нелінійних оптимізаційних задач промислової теплоенергетики. Докладно розглянуті питання коректного синтаксису задач безумовної оптимізації та задач оптимізації при наявності обмежень. Приділено увагу розв’язанню задач оптимізації на прикладі теплотехнічних процесів, які описуються лінійними та нелінійними алгебраїчними рівняннями, а також диференціальними рівняннями у частинних похідних.
RU: Книга посвящена применению математических пакетов COMSOL MULTIPHYSICS®, COMSOL® SCRIPT ™ и MATLAB® для решения линейных и нелинейных оптимизационных задач промышленной теплоэнергетики. Подробно рассмотрены вопросы корректного синтаксиса задач безусловной оптимизации и задач оптимизации при наличии ограничений. Уделено внимание решению задач оптимизации на примере теплотехнических процессов, описываемых линейными и нелинейными алгебраическими уравнениями, а также дифференциальными уравнениями в частных производных.
Description: М. Жовтонога: ORCID 0000-0003-2960-7351; В. Перцевий: ORCID 0000-0002-4322-7921
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10557
ISBN: 978-966-383-976-9
Appears in Collections:Підручники, учбові посібники, конспекти лекцій
Інші праці КТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhovtonoha.pdf642,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.