Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10531
Title: Simulation of Aeration Tank Work
Other Titles: Моделювання роботи аеротенка
Моделирование работы аэротенка
Authors: Biliaiev, Mykola N.
Gunko, Elena Yu.
Lemesh, M. V.
Keywords: aeration tank
wastewater
CFD modeling
аеротенк
стічні води
СФД моделювання
аэротенк
сточные воды
СФД моделирование
КГВ
Issue Date: 2018
Publisher: Національний гірничий університет, Дніпро
Citation: Biliaiev, M. Simulation of Aeration Tank Work / M. Biliaiev, E. Gunko, М. Lemesh // зб. наук. пр. нац. гірничого університету. – Дніпро, 2018. – № 53. – С. 230–237.
Abstract: EN: The results of the study, dedicated to the process of biological treatment in aeration tank. The purpose of the study is development of numerical model to compute quickly wastewater treatment in aeration tank. The method of the research is CFD simulation. Findings. New numerical model is proposed to compute the process of biological treatment in aeration tank. The originality. New model was developed for 2D computing of biological treatment in aeration tank. Practical implications. Developed model allows quick computing of aeration tank work with account of its geological form.
UK: Розроблена численна модель для оцінки ефективності роботи аэротенка. Модель заснована на застосуванні рівнянь гідродинаміки та масопереносу. При моделюванні очищення стічних вод у аеротенці враховуються біологічні процеси. Для чисельного інтегрування моделюючих рівнянь використовується метод кінцевих різниць. Розроблена численна модель дозволяє враховувати геометричну форму аеротенка. Представлені результати обчислювального експерименту.
RU: Разработана численная модель для оценки эффективности работы аэротенка. Модель основана на применении уравнений гидродинамики и массопереноса. При моделировании очистки сточных вод в аэротенке учитываются биологические процессы. Для численного интегрирования моделирующих уравнений используется метод конечных разностей. Разработанная численная модель позволяет учитывать геометрическую форму аэротенка. Представлены результаты вычислительного эксперимента.
Description: M. Biliaiev: ORCID 0000-0002-1531-7882
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10531
Appears in Collections:Статті КГВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biliaiev.pdf775,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.