Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10435
Title: Покращення якості електричної енергії в системі електроживлення залізничного транспорту шляхом застосування накопичувачів електричної енергії
Other Titles: Улучшение качества электрической энергии в системе электропитания железнодорожного транспорта путем применения накопителей электрической энергии
Improvement of Electric Energy Quality in the System of Power Transmission of Railway Transport by Using Energy Storage Devices
Authors: Замаруєв, Володимир Васильович
Стисло, Богдан Олександрович
Косарєв, Євген Миколайович
Keywords: залізничний транспорт
мережа електропостачання
батарейні системи накопичувачів електричної енергії
пульсації потужності
рекуперація
якість електричної енергії
електрорухомий склад
частотний діапазон ефективної роботи накопичувача
гібридний накопичувач електричної енергії
железнодорожный транспорт
сеть электроснабжения
батарейные системы накопителей электрической энергии
пульсации мощности
рекуперация
качество электрической энергии
электроподвижной состав
частотный диапазон эффективной работы накопителя
гибридный накопитель электрической энергии
railway transport
power supply network
battery energy storage systems
power ripple
regenerative breaking
power quality
electric motive power
hybrid energy storage device
КІСЕ
Issue Date: 2017
Publisher: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Citation: Замаруєв, В. В. Покращення якості електричної енергії в системі електроживлення залізничного транспорту шляхом застосування накопичувачів електричної енергії / В. В. Замаруєв, Б. О. Стисло, Є. М. Косарєв // Вісник національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Серія : Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика : зб. наук. пр. – Харків, 2017. – Вип. №. 27 (1249). – С. 360–364.
Abstract: UK: Пропонується розміщення додаткових підсилюючих пунктів вздовж лінії електропостачання залізниці на основі батарейних систем накопичувачів електричної енергії. Проведено оціночні розрахунки показників системи тягового електропостачання на дослідній ділянці. Наведено результати моделювання, що підтверджують зменшення відхилень напруги за рахунок згладження профілю завантаження мережі. Виконано попередні розрахунки щодо необхідної ємності акумуляторних підсилюючих пунктів та дано рекомендації щодо вибору конкретних типів електрохімічних накопичувачів електричної енергії. Запропоновано методику визначення мінімального процентного співвідношення ємностей кожного з накопичувачів електричної енергії, що входять до складу гібридного накопичувача.
RU: Предлагается размещение дополнительных усилительных пунктов вдоль линии электроснабжения железной дороги на основе батарейных систем накопителей электрической энергии. Проведено оценочные расчеты показателей системы тягового электроснабжения на опытном участке. Приведены результаты моделирования, подтверждающие уменьшение отклонений напряжения за счет сглаживания профиля загрузки сети. Выполнены предварительные расчеты по необходимой емкости аккумуляторных усилительных пунктов и даны рекомендации по выбору конкретных типов электрохимических накопителей электрической энергии. Предложена методика определения минимального процентного соотношения емкостей каждого из накопителей электрической энергии, входящих в состав гибридного накопителя.
EN: It is proposed to place additional boost points along the railway supply line, based on the battery-operated electric energy storage systems. The estimated calculations of the traction power supply system parameters on the experimental section were carried out. There are also presented simulation results, which confirm the decrease of voltage deviations due to smoothing of network loading profile. The preliminary calculations concerning the required capacitance of battery boost points and preliminary recommendations for choosing particular types of electrochemical electric energy storage devices were made. It was proposed the method determines the minimal percentage ratio of each electric energy storage devices capacities, which are the parts of hybrid storage device.
Description: Є. Косарєв: ORCID 0000-0003-3574-7414
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10435
Appears in Collections:Статті КІСЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zamaruev.pdf750,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.