Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10419
Title: Похідна та її застосування
Other Titles: Производная и ее применение
Authors: Кузнецов, Віталій Миколайович
Бусарова, Тетяна Миколаївна
Агошкова, Тетяна Анатоліївна
Клименко, Ірина Володимирівна
Міхєєва, Наталя Василівна
Keywords: похідна
самоперевірка
теоретичний матеріаліз
производная
самопроверка
теоретический материализ
КВМ
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Citation: Похідна та її застосування : навч. посіб. / В. М. Кузнецов, Т. М. Бусарова, Т. А. Агошкова, І. В. Клименко, Н. В. Міхєєва ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2017. – 104 с. – ISBN 978-966-8471-83-4.
Abstract: UK: Посібник містить теоретичний матеріал з розділу вищої математики «Похідна та її застосування», запитання для самоперевірки, а також зразки розв’язування типових прикладів. Для студентів першого курсу інженерно-технічних спеціальностей.
RU: Пособие содержит теоретический материал из раздела высшей математики «Производная и ее применения», вопросы для самопроверки, а также образцы решения типових примеров. Для студентов первого курса инженерно-технических специальностей.
Description: І. Клименко: ORCID 0000-0001-8889-8713
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10419
ISBN: 978-966-8471-83-4
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КВМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuznetsov.pdf1,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.