Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10370
Title: Перспективи розвитку вузькоколійних залізниць Закарпаття. Науково-технічні рішення у забезпеченні гірських вантажних перевезень
Other Titles: Перспективы развития узкоколейных железных дорог Закарпатья. Научно-технические решения в обеспечении горных грузовых перевозок
Authors: Мямлін, Владислав Віталійович
Палій, Юрій Федорович
Пшенько, Валерій Олександрович
Кебал, Іван Юрійович
Keywords: вузькоколійний рухомий склад
вантажні перевезення
колія 750 мм
узкоколейный подвижной состав
грузовые перевозки
колея 750 мм
КВВГ
ГНДЛ Вагони
ПКТБ ПМРСК І ШС
Issue Date: 2017
Publisher: Центр iнформацli•транспорту Украiни, ТОВ « Цифрова типографія», Харків
Citation: Перспективи розвитку вузькоколійних залізниць Закарпаття. Науково-технічні рішення у забезпеченні гірських вантажних перевезень / В. В. Мямлін, Ю. Ф. Палій, В. О. Пшенько, І. Ю. Кебал // Українська залізниця. – 2017. – № 11–12 (53–54). – С. 40–44.
Abstract: UK: Відновлення і ефективне функціонування гірських залізниць колії 750 мм у Карпатському регіоні України не тільки доступне для реалізації, а ще й економічно необхідне для західних регіонів країни. Розвиток гірських перевезень вимагає, насамперед, вдосконалення конструкцій вузькоколійного рухомого складу для створення певних умов вантажних перевезень.
RU: Восстановление и эффективное функционирование горных железных дорог колеи 750 мм в Карпатском регионе Украины не только доступно для реализации, но и экономически необходимое для западных регионов страны. Развитие горных перевозок требует, прежде всего, совершенствование конструкций узкоколейного подвижного состава для создания определенных условий грузовых перевозок.
Description: В. Мямлін: ORCID 0000-0002-8008-9097, І. Кабал: ORCID 0000-0002-8408-8294
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10370
Appears in Collections:Статті КВВГ
Статті ПКТБ ПМРСК і ШС
Статті ГНДЛ Вагони

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myamlin.pdf5,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.