Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10208
Title: Підвищення довговічності залізничної колії метрополітену в умовах електрокорозійних впливів
Other Titles: Повышение долговечности железнодорожных путей метрополитена в условиях электрокоррозионных воздействий
Authors: Скорик, Олексій Олексійович
Keywords: метрополітени
залізнична колія
верхня будова колії
довговічність
електрокорозія
метрополитены
железнодорожный путь
верхнее строение пути
долговечность
электрокоррозия
metro
railway track
upper structure of the track
durability
electro corrosion
Issue Date: 3-Mar-1996
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Скорик, О. О. Підвищення довговічності залізничної колії метрополітену в умовах електрокорозійних впливів : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.05 / О. О. Скорик ; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізн. трансп. — Дніпропетровськ, 1996. — 24 с. Захист — 3 квітня 1996 р.
Abstract: UK: Дисертація містить результати теоретичних та експериментальних досліджень з проблеми захисту залізничної колії від корозії при витоку зворотного тягового постійного струму. Встановлено закономірності та статистичні параметри розподілу підрейкових опор по провідності ізоляції. Розроблено практичні методи, що підвищують довговічність елементів колії.
RU: Диссертация содержит результаты теоретических и экспериментальных исследований по проблеме защиты железнодорожного пути от коррозии при утечке обратного тягового постоянного тока. Установлены закономерности и статистические параметры распределения подрельсовых опор по проводимости изоляции. Разработаны практические методы, повышающие долговечность элементов пути.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10208
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skoryk.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.