Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10122
Title: Learn Science
Authors: Власова, Тетяна Іванівна
Keywords: навчальний посібник
переклад
дискусії
учебное пособие
перевод
дискуссии
allowance
translation
discussions
КФП
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Власова, Т. І. Learn Science : навч. посіб. для здобувачів освітніх рівнів «магістр» та «доктор філософії» вищих техн. навч. закладів / Т. І. Власова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро : ДНУЗТ, 2017. — 172 с. — ISBN 978-617-7440-01-6.
Abstract: UK: Посібник призначений для удосконалення навичок читання та перекладу наукових текстів з інженерних спеціальностей, а також служить меті розвитку спонтанної мови при проведенні дискусій з наукових проблем. Увага акцентується на різних видах письмових робіт, складанні анотації і реферату тощо.
RU: Пособие предназначено для совершенствования навыков чтения и перевода научных текстов по инженерным специальностям, а также служит цели развития спонтанной речи при проведении дискуссий по научным проблемам. Внимание акцентируется на различные виды письменных работ, составлении аннотации и реферата и тому подобное.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10122
Other Identifiers: ISBN 978-617-7440-01-6
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КФП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlasova.pdf903,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.