Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10110
Title: Елементи колійного розвитку: приклади та задачі
Other Titles: Элементы путевого развития: примеры и задачи
Authors: Березовий, Микола Іванович
Божко, Микола Павлович
Мазуренко, Олександр Олександрович
Дорош, Андрій Сергійович
Keywords: проектування елементів колійного розвитку
розв’язування практичних задач проектування
проектирование элементов путевого развития
решение практических задач проектирования
КСВ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Елементи колійного розвитку: приклади та задачі : навч. посіб. для ВНЗ / М. І. Березовий, М. П. Божко, О. О. Мазуренко, А. С. Дорош ; М-во образования и науки Украины, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро : ДНУЗТ. — 2016. —114 с. : іл., табл. — ISBN 978-966-8471-92-6.
Abstract: UK: У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо проектування елементів колійного розвитку, а також приклади розв’язування практичних задач проектування. Призначений для виконання практичних і самостійних робіт, курсового та дипломного проектування студентами, що навчаються у вищих навчальних закладах за напрямом 275 «Транспортні технології» і вивчають дисципліну «Залізничні станції та вузли».
RU: В учебном пособии изложены теоретические сведения по проектированию элементов путевого развития, а также примеры решения практических задач проектирования. Предназначен для выполнения практических и самостоятельных работ, курсового и дипломного проектирования студентами, обучающимися в высших учебных заведениях по направлению 275 «Транспортные технологии» и изучающих дисциплину «Железнодорожные станции и узлы».
Description: М. Березовий: ORCID 0000-0001-6774-6737; О. Мазуренко: ORCID 0000-0001-5591-1790; А. Дорош: ORCID 0000-0002-5393-0004
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10110
Other Identifiers: ISBN 978-966-8471-92-6
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monograph.pdf7,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.