Ласкаво просимо до Електронного архіву (репозитарію) Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Лазаряна!

Електронний архів створений для накопичення, зберігання та надання безкоштовного повнотекстового доступу до публікацій наукового, освітнього та методичного призначення, що створені викладачами, науковцями, аспірантами чи студентами університету (наукові публікації студентів розміщуються за наявності рецензії наукового керівника).

eaDNURT надає співробітникам університету можливість для самостійного розміщення наукових праць ("самоархівування ").

Для контактів - e-library@b.diit.edu.ua, diit.media@gmail.com

Інституційний репозитарій ДНУЗТ ім. В. Лазаряна заснований на вільному програмному забезпеченні DSpace

Статистика eaDNURT

Останній звіт

Фонди

Виберіть фонд для перегляду його зібрань.

Військова кафедра на БПК 69

RU: Военная кафедра
EN: Military Department

Logo

Загальноуніверситетські колекції 3619

RU: Общеуниверситетские коллекции
EN: Common collection

Проектно-конструкторське технологічне бюро з проектування та модернізації рухомого складу, колії та штучних споруд 31

ПКТБ ПРМСК і ШС
RU: Проектно-конструкторское технологическое бюро по проектированию и модернизации подвижного состава
EN: Project Design and Technological Bureau for design and modernization of rolling stock, track and man-made structures

Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро "Мікропроцесорні системи управління та безпека на залізничному транспорті" 24

СКТБ МСУБ
RU: Специализированное конструкторско-технологическое бюро "Микропроцессорные системы управления и безопасность на железнодорожном транспорте"

Спеціалізоване проектно-конструкторське технологічне бюро залізничного транспорту "Інфратранспроект-ДІІТ" 18

СПКТБ
RU: Специализированное проектно-конструкторское технологичное бюро железнодорожного транспорта "Инфратранспроект-ДИИТ"

Факультет "Гуманітарна освіта та робота з іноземними студентами" (з 2014 р. ф-т перейменований на ф-т «Економіко-гуманітарний») 135

RU: Факультет "Гуманитарное образование и работа с иностранными студентами"
EN: Faculty "Humanitarian Education and Foreign Students"

Факультет "Економіка та менеджмент на транспорті" (з 2014 р. ф-т перейменований на ф-т «Економіко-гуманітарний») 24

RU: Факультет "Экономика и менеджмент на транспорте"
EN: Faculty "Economics and Management"

Факультет "Економіко-гуманітарний" (раніше ф-т "Економіка та менеджмент на транспорті" та ф-т "Гуманітарна освіта та робота з іноземними студентами") 1013

RU: Факультет "Экономико-гуманитарный" (ранее ф-т "Экономика и менеджмент на транспорте" и ф-т "Гуманитарное образование и работа с иностранными студентами", переименованный в 2014 г.)
EN: Faculty "Economics and Humanitarian" ("Economics and Management in Transport" and "Humanitarian Education and Foreign Students" renamed the 2014)

Факультет "Механічний" 809

RU: Факультет "Механический"
EN: Faculty "Mechanical"

Факультет "Мости і тунелі" 315

RU: Факультет "Мосты и тоннели"
EN: Faculty "Bridges and Tunnels"

Факультет "Організація будівництва доріг та експлуатація колії" 395

RU: Факультет "Организация строительства дорог и эксплуатация пути"
EN: Faculty "Organisation of Construction Roads and Operation of the Way"

Факультет "Промислове та цивільне будівництво" 480

RU: Факультет "Промышленное и гражданское строительство"
EN: Faculty "Industrial and Civil Construction"

Факультет "Технічна кібернетика" 544

RU: Факультет "Техническая кибернетика"
EN: Faculty "Technical Cybernetics"

Факультет "Управління енергетичними процесами" (раніше "Електрифікація залізниць") 715

RU: Факультет "Управление энергетическими процессами (ранее "Электрификация железных дорог")
EN: Faculty "Railway Electrification" (Faculty "Electrification of the railways")

Факультет "Управління процесами перевезень" 617

RU: Факультет "Управление процессами перевозок"
EN: Faculty "Managing Transportation Processes"

Центр дистанційної освіти 0

RU: Центр дистанционного обучения
EN: Centre for Distance Education