Ласкаво просимо до Електронного архіву (репозитарію) Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Лазаряна!

Електронний архів створений для накопичення, зберігання та надання безкоштовного повнотекстового доступу до публікацій наукового, освітнього та методичного призначення, що створені викладачами, науковцями, аспірантами чи студентами університету (наукові публікації студентів розміщуються за наявності рецензії наукового керівника).

eaDNURT надає співробітникам університету можливість для самостійного розміщення наукових праць ("самоархівування ").

Для контактів - e-library@b.diit.edu.ua, diit.media@gmail.com

Інституційний репозитарій ДНУЗТ ім. В. Лазаряна заснований на вільному програмному забезпеченні DSpace

Статистика eaDNURT

Останній звіт

Фонди

Виберіть фонд для перегляду його зібрань.

Військова кафедра на БПК 71

RU: Военная кафедра
EN: Military Department

Logo

Загальноуніверситетські колекції 3773

RU: Общеуниверситетские коллекции
EN: Common collection

Навчально-науковий центр "Мости та тунелі" (раніше Факультет "Мости і тунелі") 335

RU: Учебно- научный центр " Мосты и тоннели" (раньше Факультет "Мосты и тоннели")
EN: Educational and Scientific Center (Faculty "Bridges and Tunnels")

Навчально-науковий центр "Організація будівництва та експлуатації доріг (раніше Факультет "Організація будівництва доріг та експлуатація колії") 409

RU: Учебно-научный центр "Организация строительства и эксплуатации дорог (раньше Факультет "Организация строительства дорог и эксплуатация пути")
EN: Educational and Scientific Center "Organisation of Conctruction and Operation of Roads" (Faculty "Organisation of Construction Roads and Operation of the Way")

Проектно-конструкторське технологічне бюро з проектування та модернізації рухомого складу, колії та штучних споруд 31

ПКТБ ПРМСК і ШС
RU: Проектно-конструкторское технологическое бюро по проектированию и модернизации подвижного состава
EN: Project Design and Technological Bureau for design and modernization of rolling stock, track and man-made structures

Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро "Мікропроцесорні системи управління та безпека на залізничному транспорті" 24

СКТБ МСУБ
RU: Специализированное конструкторско-технологическое бюро "Микропроцессорные системы управления и безопасность на железнодорожном транспорте"

Спеціалізоване проектно-конструкторське технологічне бюро залізничного транспорту "Інфратранспроект-ДІІТ" 18

СПКТБ
RU: Специализированное проектно-конструкторское технологичное бюро железнодорожного транспорта "Инфратранспроект-ДИИТ"

Факультет "Економіка та менеджмент на транспорті" (з 2014 р. ф-т перейменований на ф-т «Економіко-гуманітарний») 26

RU: Факультет "Экономика и менеджмент на транспорте"
EN: Faculty "Economics and Management"

Факультет «Економіко-гуманітарний» (до 2014 р. Факультет "Гуманітарна освіта та робота з іноземними студентами") 135

RU: Факультет "Экономико-гуманитарный" ( до 2014 г. ф-т "Гуманитарное образование и работа с иностранными студентами"
EN: Faculty " Economics and Humanities" (until 2014 Faculty "Humanitarian Education and Foreign Students")

Факультет "Економіко-гуманітарний" (раніше ф-т "Економіка та менеджмент на транспорті" та ф-т "Гуманітарна освіта та робота з іноземними студентами") 1109

RU: Факультет "Экономико-гуманитарный" (ранее ф-т "Экономика и менеджмент на транспорте" и ф-т "Гуманитарное образование и работа с иностранными студентами", переименованный в 2014 г.)
EN: Faculty "Economics and Humanitarian" ("Economics and Management in Transport" and "Humanitarian Education and Foreign Students" renamed the 2014)

Факультет "Промислове та цивільне будівництво" 503

RU: Факультет "Промышленное и гражданское строительство"
EN: Faculty "Industrial and Civil Construction"

Факультет "Технічна кібернетика" 578

RU: Факультет "Техническая кибернетика"
EN: Faculty "Technical Cybernetics"

Факультет "Транспортна інженерія" (раніше ф-т "Механічний") 849

RU: Факультет "Механический"
EN: Faculty "Mechanical"

Факультет "Управління енергетичними процесами" (раніше "Електрифікація залізниць") 749

RU: Факультет "Управление энергетическими процессами (ранее "Электрификация железных дорог")
EN: Faculty "Railway Electrification" (Faculty "Electrification of the railways")

Факультет "Управління процесами перевезень" 638

RU: Факультет "Управление процессами перевозок"
EN: Faculty "Managing Transportation Processes"

Центр дистанційної освіти 0

RU: Центр дистанционного обучения
EN: Centre for Distance Education