Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9977
Title: Результати досліджень стійкості укосів земляного полотна високих насипів за допомогою програми «ОТКОС»
Other Titles: Результаты исследований устойчивости откосов земляного полотна высоких насыпей с помощью программы «ОТКОС»
Authors: Петренко, Володимир Дмитрович
Тютькін, Олексій Леонідович
Дубінчик, Ольга Іванівна
Кільдєєв, Віталій Романович
Keywords: земляне полотно
зсувна ділянка
стійкість порід схилів
математичне моделювання
програма «ОТКОС»
коефіцієнт запасу стійкості
земляное полотно
сдвижной участок
устойчивость пород склонов
математическое моделирование
программа «ОТКОС»
коэффициент запаса устойчивости
roadbed
sun area
rock slope stability
mathematical modeling
program "OTKOS"
factor of stability
КМТ
Issue Date: 2017
Publisher: Центр iнформацli•транспорту Украiни, ТОВ «Цифрова типографія», Харків
Citation: Результати досліджень стійкості укосів земляного полотна високих насипів за допомогою програми «ОТКОС» / В. Д. Петренко, О. Л. Тютькін, О. І. Дубінчик, В. Р. Кільдєєв // Українська залізниця. — 2017. — № 3—4 (45—46). — С. 18—21.
Abstract: UK: Вичерпання стійкості укосів земляного полотна є причиною величезних матеріальних збитків і можливих людських жертв, тому визначення коефіцієнту запасу стійкості є актуальною проблемою.
RU: Исчерпание устойчивости откосов земляного полотна является причиной огромных материальных убытков и возможных человеческих жертв, поэтому определение коэффициента запаса устойчивости является актуальной проблемой.
Description: B. Петренко: ORCID 0000-0002-5902-6155, О. Тютькін: ORCID 0000-0003-4921-4758, О. Дубінчик: ORCID 0000-0003-4059-2357
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9977
Appears in Collections:Статті КМТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrenko_Tiutkin_Dubinchyk.pdf617,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.