Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9665
Title: Оцінка стійкості природних схилів методами математичного моделювання в програмі «ОТКОС»
Other Titles: Оценка устойчивости природных склонов методами математического моделирования в программе «ОТКОС»
Assess the Stability of Natural Slopes of Mathematical Modeling in the "OTKOS"
Authors: Петренко, Володимир Дмитрович
Тютькін, Олексій Леонідович
Дубінчик, Ольга Іванівна
Кільдєєв, Віталій Романович
Keywords: природний схил
зсувна ділянка
інженерно-геологічний розріз
стійкість порід схилів
математичне моделювання
програма «ОТКОС»
коефіцієнт запасу стійкості
природный склон
оползневой участок
инженерно-геологический разрез
устойчивость пород склона
математическое моделирование
программа «ОТКОС»
коэффициент запаса устойчивости
natural slope
shear area
engineering and geological section
rock slope stability
mathematical modeling
program "OTKOS"
factor of stability
КТОФ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Оцінка стійкості природних схилів методами математичного моделювання в програмі «ОТКОС» / В. Д. Петренко, О. Л. Тютькін, О. І. Дубінчик, В. Р. Кільдєєв // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. — 2015. — № 8. — С. 23—32.
Abstract: UK: Мета. Визначення і порівняння параметру стійкості зсувного схилу різними методами в програмі «ОТКОС». Методика. Для досягнення поставленої мети розглянуті і проаналізовані фактори, які впливають на стійкість природного укосу ділянки, приуроченої до парку Зелений Гай в м. Дніпропетровську. Результати. Визначені розраховані параметри стійкості зсуву: коефіцієнт запасу стійкості, координата початку поверхні ковзання, глибина заколу, координата закінчення поверхні ковзання. Наукова новизна. Отримана можливість прогнозування поведінки природних схилів та штучних укосів в процесі їх розвитку та господарської діяльності. Практична значимість. Визначивши параметри стійкості схилу можна вирішувати питання про вибір місця розташування споруд та проектування заходів щодо захисту території від процесів зсувів на схилах.
RU: Цель. Определение и сравнение параметров устойчивости оползневого склона различными методами в программе «ОТКОС». Методика. Для достижения поставленной задачи рассмотрены и проанализированы факторы, которые влияют на устойчивость природного склона участка возле парка Зеленый Гай в г. Днепропетровске. Результаты. Определены расчетные параметры устойчивости оползня: коэффициент запаса устойчивости, координата начала поверхности скольжения, глубина закола, координата окончания поверхности скольжения. Научная новизна. Найдена возможность прогнозирования поведения природных склонов и искусственных откосов в процессе их развития и хозяйственной деятельности. Практическая значимость. Определив параметры устойчивости склона можно решить вопросы выбора места расположения сооружений и проектирования методов защиты территории от оползневых процессов на склонах.
EN: Purpose. Identification and comparison of parameter stability of landslide slope different methods in the "OTKOS." Methodology. To achieve this goal reviewed and analyzed the factors that affect the stability of repose section devoted to the Green Grove Park in Dnepropetrovsk. Findings. Defined parameters calculated shear stability, factor of stability, coordinate end surface of the slide. Originality. Got mo-configured to predict the behavior of natural slopes and artificial slopes in the process of development and economic activities. Practical value. Defining the parameters of slope stability can decide on the choice of location of buildings and design measures to protect the process of landslides on the slopes.
Description: В. Петренко: ORCID 0000-0003-2201-3593; О. Тютькін: ORCID 0000-0003-4921-4758; О. Дубінчик: ORCID 0000-0003-4059-2357
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9665
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/90754
Appears in Collections:Статті КТОФ
Випуск 08 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrenko.pdf712,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.