Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9625
Title: Удосконалення технологiї обслуговування нейтральних реле залiзничної автоматики на основi автоматизації вимiрювання їх параметрiв
Other Titles: Совершенствование технологии обслуживания нейтральных реле железнодорожной автоматики на основе автоматизации измерения их параметров
Authors: Профатилов, Володимир Іванович
Keywords: електромагнітні реле
автоматизація вимірювання
залізнична автоматизація
электромагнитные реле
автоматизация измерений
железнодорожная автоматика
electromagnetic relays
automation of measurements
rail automation
КАТЗ
Issue Date: 18-Nov-2002
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Профатилов, В. І. Удосконалення технологiї обслуговування нейтральних реле залiзничної автоматики на основi автоматизації вимiрювання їх параметрiв : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.20 / В. І. Профатилов ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп.ім. академіка В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2002. – 21 с. Захист – 10 грудня 2012 р.
Abstract: UK: В диссертационной работе изучается вопрос повышения безопасности релейных систем железнодорожной автоматики, усовершенствование технологического процесса их обслуживания и снижение эксплуатационных расходов за счет разработки методов и способов автоматизированного измерения параметров и характеристик нейтральных реле железнодорожной автоматики.
RU: У дисертаційній роботі вивчається питання підвищення безпеки релейних систем залізничної автоматики, удосконалення технологічного процесу їх обслуговування і зниження експлуатаційних витрат за рахунок розробки методів і способів автоматизованого вимірювання параметрів і характеристик нейтральних реле залізничної автоматики.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9625
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КАТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Profatylov.pdf11,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.