Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9522
Title: Удосконалення конструкцій і технологій верхньої будови колії для сучасних умов експлуатації залізниць України
Other Titles: Совершенствование конструкций и технологий верхнего строения пути для современных условий эксплуатации железных дорог Украины
Authors: Костюк, Михайло Дмитрович
Keywords: залізнична колія
верхня будова колії
експлуатація залізниць
залізниці України
залізобетонні шпали
рейкові скріплення
железнодорожный путь
верхнее строение пути
эксплуатация железных дорог
железные дороги Украины
железобетонные шпалы
рельсовые скрепления
railway track
permanent way
operation of railways
the railways of Ukraine
concrete sleepers
rail fasteners
КККГ
Issue Date: 16-May-2008
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Костюк, М. Д. Удосконалення конструкцій і технологій верхньої будови колії для сучасних умов експлуатації залізниць України : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.06 / М. Д. Костюк ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — 28 с. Захист — 19 червня 2008 р.
Abstract: UK: Метою даної дисертації є вирішення наукової задачі вдосконалення конструкції і технологій верхньої будови колії на залізобетонних шпалах для умов українських залізниць шляхом розробки, обґрунтування і впровадження менш щільної епюри розкладки шпал і застосування нових конструкцій рейкових скріплень. У роботі розглянуто стан колійного господарства Укрзалізниці і умови експлуатації колії на залізницях України, виконано наукове обґрунтовування і вибір раціональних конструкцій рейкових скріплень для сучасних умов експлуатації, виконано теоретичні розрахунки параметрів і міцності верхньої будови колії при різних конструкціях.
RU: Целью данной диссертации является решение научной задачи совершенствования конструкции и технологий верхнего строения пути на железобетонных шпалах для условий украинских железных дорог путем разработки, обоснования и внедрения менее плотной эпюры раскладки шпал и применения новых конструкций рельсовых скреплений. В работе рассмотрено состояние путевого хозяйства Укрзализныци и условия эксплуатации пути на железных дорогах Украины, выполнено научное обоснование и выбор рациональных конструкций рельсовых скреплений для современных условий эксплуатации, выполнены теоретические расчеты параметров и прочности верхнего строения пути при различных конструкциях.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9522
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КККГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kostyuk.pdf1,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.