Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9355
Title: Поліпшення технічних характеристик секційного вагону-платформи шляхом вдосконалення конструкції
Other Titles: Улучшение технических характеристик секционного вагона-платформы путем усовершенствования конструкции
Authors: Гуржи, Наталія Леонідівна
Гуржи, Наталья Леонидовна
Hurzhy, Nataliya L.
Keywords: залізничний транспорт
рухомий склад
вантажні вагони
платформи
контейнерні перевезення
вантажопідйомність вагонів
вузол зчленування
динамічна навантаженість
міцнісні характеристики
втомна міцність
железнодорожный транспорт
подвижной состав
грузовые вагоны
платформы
контейнерные перевозки
грузоподъемность вагонов
узел сочленения
динамическая нагруженность
прочностные характеристики
усталостная прочность
railway transport
rolling stock
freight cars
platform
container shipping
wagon load
articulation node
impact forces
strength characteristics
fatigue limit
Issue Date: 28-Sep-2010
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: Дисертація присвячена розробці нового типу рухомого складу для перевезення контейнерів - секційного вагона-платформи. Вперше розроблено математичні моделі для розрахунку динамічних і міцнісних характеристик вагона-платформи секційного типу. Дана порівняльна оцінка ефективності роботи секційного і довгобазного вагона-платформи.
RU: Диссертация посвящена разработке нового типа подвижного состава для перевозки контейнеров - секционного вагона-платформы. Впервые разработаны математические модели для расчета динамических и прочностных характеристик вагона-платформы секционного типа. Дана сравнительная оценка эффективности работы секционного и длиннобазного вагона-платформы.
Description: Гуржи, Н. Л. Поліпшення технічних характеристик секційного вагону-платформи шляхом вдосконалення конструкції : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.07 / Н. Л. Гуржи ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. Захист — 28 листопада 2010 р.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9355
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hurzhy.pdf2,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.