Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9268
Title: Теоретичні основи, досвід створення систем випробування та діагностування тепловозів з гідродинамічною передачею
Other Titles: Теоретические основы, опыт создания систем испытания и диагностирования тепловозов с гидродинамической передачей
Authors: Боднар, Борис Євгенович
Боднарь, Борис Евгеньевич
Bodnar, Borys Ye.
Keywords: залізничний транспорт
тепловози
діагностика тепловозів
гидропередача
автоматизовані системи
железнодорожный транспорт
тепловозы
диагностика тепловозов
гидропередача
автоматизированные системы
railway transport
diesel –locomotive
diesel locomotives diagnostics
hydraulic transmission
automated systems
КЛ
Issue Date: 10-Feb-1997
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: У даній роботі вивчені питання роботи автоматизованих систем діагностування локомотивів для вибору раціональної системи утримання. Отримано результати експериментальних досліджень по створенню контролепригодного тепловозів з гидропередачей, автоматизованої системи їх випробування і діагностування.
RU: В данной работе изучены вопросы работы автоматизированных систем диагностирования локомотивов для выбора рациональной системы содержания. Получены результаты экспериментальных исследований по созданию контролепригодных тепловозов с гидропередачей, автоматизированной системы их испытания и диагностирования.
Description: Боднар, Б. Є. Теоретичні основи, досвід створення систем випробування та діагностування тепловозів з гідродинамічною передачею : автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.22.07 / Б.Є. Боднар ; Дніпропетр. ін-т інж. залізн. трансп. — Дніпропетровськ, 1996. — 39 с. Захист — 21 березня 1997 р.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9268
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bodnar.pdf2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.