Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9125
Title: Роль і формування ключових слів в електронному каталозі
Other Titles: Роль и формирование ключевых слов в электронном каталоге
Role and Formation of Keywords in the Electronic Catalog
Authors: Лисенко, Алла Миколаївна
Лысенко, Алла Николаевнам
Lysenko Alla M.
Покровська, Наталія Василівна
Покровская, Наталия Васильевна
Pokrovska, Nataliia V.
Keywords: роль ключових слів
методика складання ключових слів
особливості складання ключових слів
університетська бібліотека
бібліотека ДНУЗТ
особистий досвід
роль ключевых слов
методика составления ключевых слов
особенности составления ключевых слов
университетская библиотека
библиотека ДНУЖТ
личный опыт
role of keywords
compilation methods of keywords
particularities of keywords compilation
university library
library of DNURT
personal experience
НТБ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: В статті висвітлюється особистий досвід створення словника ключових слів в АБІС ІРБІС. Перевага ключових слів – в предметному пошуку необхідної інформації, а також в багатоаспектності, максимально повному розкритті змісту документа.
RU: В статье освещен личный опыт создания словаря ключевых слов в АБИС ИРБИС. Преимущество ключевых слов – в предметном поиске необходимой информации, а также в многоаспектности, максимально полном раскрытии содержания документа.
EN: The article highlights the personal experience of creating a dictionary of keywords in ALIS IRBIS. The advantage of keywords - in the subject search of the necessary information, as well as in multidimensionality, the fullest disclosure of the content of a document.
Description: Лисенко, А. М. Роль і формування ключових слів в електронному каталозі. [Електронний ресурс] / А. М. Лисенко, Н. В. Покровська // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ междунар. наук.-практ. конф., 1–2 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2016. – DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4252814.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9125
Other Identifiers: DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4252814
Appears in Collections:Статті НТБ
III Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lysenko_Pokrovska.pdf365,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.