Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8997
Title: Забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах
Other Titles: Обеспечение безопасности движения на железнодорожных переездах
Authors: Возняк, Олег Михайлович
Voznyak, Oleg M.
Гаврилюк, Володимир Ілліч
Гаврилюк, Владимир Ильич
Gavrilyuk, Vladimir I.
Havryliuk, Volodymyr I.
Keywords: залізничний переїзд
безпека руху
економічні методи
сигналізація
автоматика
залізниці
железнодорожный переезд
безопасность движения
экономические методы
сигнализация
железные дороги
railroad crossing
driving safety
economic methods
signaling
automation
railroads
КТТ (ЛФ)
КАТЗ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Возняк, О. М. Забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах : монографія / О. М. Возняк, В. І. Гаврилюк ; за заг. ред. В. І. Гаврилюка ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2016. – 282 с. – ISBN 978-966-8471-70-4. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: У монографії розглянуто сучасний стан безпеки на залізничних переїздах, методи його оцінки, організаційні заходи та технічні методи та засоби щодо підвищення безпеки руху, економічні методи оцінки їх ефективності. Велику увагу приділено експлуатаційно-технічним вимогам щодо облаштування переїзної сигналізації, схемам та пристроям автоматики на переїздах, які використовуються на залізницях, а також перспективним мікропроцесорним системам автоматичної переїзної сигналізації. Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників залізничної галузі, які займаються питаннями проектування і експлуатації пристроїв автоматики на переїздах, а також на студентів, які навчаються за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті» та «Системи управління рухом поїздів».
RU: В монографии рассмотрено современное состояние безопасности на железнодорожных переездах, методы его оценки, организационные мероприятия и технические методы и средства по повышению безопасности движения, экономические методы оценки их эффективности. Большое внимание уделено эксплуатационно-техническим требованиям по обустройству переездной сигнализации, схемам и устройствам автоматики на переездах, которые используются на железных дорогах, а также перспективным микропроцессорным системам автоматической переездной сигнализации. Монография рассчитана на инженерно-технических работников железнодорожной отрасли, которые занимаются вопросами проектирования и эксплуатации устройств автоматики на переездах, а также на студентов, обучающихся по специальности «Автоматика и автоматизация на транспорте» и «Системы управления движением поездов».
Description: О. Возняк: ORCID 0000-0002-7163-9026, В. Гаврилюк: ORCID 0000-0001-9954-4478
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8997
Other Identifiers: ISBN 978-966-8471-70-4
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КАТ
Інші праці КТТ (ЛФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voznyak.pdfфрагмент тексту7,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.