Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8823
Title: Посібник для курсу спеціального навчання з питань перевезень небезпечних вантажів на залізничному транспорті. Ч. 2. Спеціальна підготовка
Other Titles: Пособие для курса специального обучения по вопросам перевозок опасных грузов на железнодорожном транспорте. Ч. 2. Специальная подготовка
Authors: Зеленько, Юлія Володимирівна
Зеленько, Юлия Владимировна
Zelenko, Yuliya V.
Журавель, Ірина Леонідівна
Журавель, Ирина Леонидовна
Zhuravel, Irenа L.
Мурадян, Леонтій Абрамович
Мурадян, Леонтий Абрамович
Muradian, Leontii A.
Muradyan, Leontiy A.
Лещинська, Анна Львівна
Лещинская, Анна Львовна
Leshinskaya, Anna L.
Нестеренко, Галина Іванівна
Нестеренко, Галина Ивановна
Nesterenko, Galina I.
Музикіна, Світлана Ігорівна
Музыкина, Светлана Игоревна
Muzykina, Svetlana I.
Keywords: методично-довідкова допомога
залізничний транспорт
небезпечні вантажі
методически-справочное пособие
железнодорожный транспорт
опасные грузы
methodically reference manual
railway transport
dangerous goods
КХІЕ
КУЕР
КВВГ
КБЖД
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Посібник для курсу спеціального навчання з питань перевезень небезпечних вантажів на залізничному транспорті. Ч. 2. Спеціальний курс : посібник / Ю. В. Зеленько, І. Л. Журавель, Л. А. Мурадян, А. Л. Лещинська [та ін.]. — Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. — 135 с. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: Посібник розроблений з метою надання методично-довідкової допомоги та покращення засвоєння матеріалу в процесі спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів на залізничному транспорті. Посібник рекомендований для робітників, фахівців та керівників підприємств і організацій суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, діяльність яких пов’язана з підготовкою, відправленням, перевезенням або одержанням небезпечних вантажів, що перевозяться залізничним транспортом.
RU: Пособие разработано с целью предоставления справочно-методической помощи и улучшения усвоения материала в процессе специального обучения по вопросам перевозки опасных грузов на железнодорожном транспорте. Пособие рекомендовано для рабочих, специалистов и руководителей предприятий и организаций при перевозке опасных грузов, деятельность которых связана с подготовкой, отправкой, перевозкой или получением опасных грузов железнодорожным транспортом.
Description: Ю. Зеленько: ORCID 0000-0001-5551-0305, І. Журавель: ORCID 0000-0002-4405-6386, Л. Мурадян: ORCID 0000-0003-1781-4580
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8823
Appears in Collections:Статті КВВГ
Статті КХІЕ
Статті КБЖД
Статті КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Textbook_2.pdfНаводиться фрагмент тексту2,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.