Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8789
Title: Тезаурус термінології залізнодорожного транспорту (англійська, українська, російська, французька мови)
Other Titles: Тезаурус терминологии железнодорожного транспорта (английский, украинский , русский, французский языки)
Authors: Мямлін, Сергій Віталійович
Мямлин, Сергей Витальевич
Myamlin, Serhiy V.
Власова, Тетяна Іванівна
Власова, Татьяна Ивановна
Vlasova, Tatyana I.
Vlasova, Tetiana I.
Купцова, Тетяна Анатоліївна
Купцова, Татьяна Анатольевна
Kuptsova, Tatiana A.
Колієва, Ірина Анатоліївна
Колиева, Ирина Анатольевна
Kolieva, Irina A.
Koliieva, Irina A.
Koliieva, Iryna A.
Пустовойт, Наталія Іванівна
Пустовойт, Наталия Ивановна
Pustovoit, Natalia I.
Keywords: тезаурус
залізничний транспорту
вуз
наукова-технічна лексика
железнодорожный транспорт
научно-технический лексика
thesaurus
railway transport
high school
scientific and technical vocabulary
КФП
КВВГ
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во ПФ "Стандарт-Сервіс", Дніпропетровськ
Citation: Тезаурус термінів залізничного транспорту (англійська, українська, російська, французька мови): навчальне видання / С. В. Мямлин, Т. І. Власова, Т. А. Купцова, І. А. Колієва, Н. І. Пустовойт ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Вид-во ПФ "Стандарт-Сервіс", 2016. – 284 с. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: У тезаурусі представлена спеціальна термінологія, яка в повній мірі охоплює терміни, поняття та визначення сфери залізничного транспорту на англійській, українській, російській та французькій мовах. Для студентів транспортних вузів, перекладачів, працівників залізничного транспорту, широкого кола спеціалістів, які цікавляться науково-технічною лексикою.
RU: В тезаурусе представлена специальная терминология, которая в полной мере охватывает термины, понятия и определения сферы железнодорожного транспорта на английском, украинском, русском и французском языках. Для студентов транспортных вузов, переводчиков, работников железнодорожного транспорта, широкого круга специалистов, интересующихся научно-технической лексикой.
Description: С. Мямлін: ORCID 0000-0002-7383-9304; Т. Власова: ORCID 0000-0001-5040-5733; Т. Купцова: ORCID 0000-0002-0876-0384; І. Колієва: ORCID 0000-0001-6731-4192; Н. Пустовойт: ORCID 0000-0002-2711-4572
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8789
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КВВГ
Інші праці КФП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesaurus.pdfфрагмент тексту48,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.