Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4764
Title: Якість взаємозв'язків компонентів структури фізичної підготовленості студенток спеціальних медичних відділень технічних університетів
Other Titles: Качество взаимосвязей компонентов структуры физической подготовленности студенток специальных медицинских отделений технических университетов
Authors: Доценко, Олена Миколаївна
Доценко, Елена Николаевна
Dotsenko, Olena M.
Keywords: результати досліджень
фізичне виховання
методичні підходи
стан здоров'я
рухова система
студентки
результаты исследований
физическое воспитание
методические подходы
состояние здоровья
двигательная система
research results
physical education of
methodological approaches
health status
engine system
female students
КФП
Issue Date: 2016
Publisher: "Дике Поле", Запоріжжя
Citation: Доценко, О. М. Якість взаємозв'язків компонентів структури фізичної підготовленості студенток спеціальних медичних відділень технічних університетів / О. М. Доценко // Стратегія якості у промисловості і освіті : матеріали 12 Міжнар. конф., Дніпропетровськ, Варна, 30 травня-2 червня 2016 р. — Дніпропетровськ, Варна : Вид-во «Дике Поле». — 2016. — С. 488—493.
Abstract: UK: В статті показані результати досліджень, що скореговані процеси фізичного виховання у ВНЗ, не викликаючи істотних морфологічних змін, при певній його організації, методичних підходах і урахуванні специфіки відхилень у стані здоров'я, дозволяє істотно збільшувати прояви моторної функції, резервні можливості рухової системи, зміцнювати фізичне здоров'я студенток спеціальної медичної групи за допомогою великої кількості вправ локального й регіонального характеру.
RU: В статье показаны результаты исследований, скорректированные процессы физического воспитания в ВУЗе, не вызывая существенных морфологических изменений, при определенной организации, методических подходах и учете специфики отклонений в состоянии здоровья, позволяет существенно увеличить проявления моторной функции, резервные возможности двигательной системы, укреплять физическое здоровье студенток специальной медицинской группы с помощью большого количества упражнений локального и регионального характера.
Description: О. Доценко: ORCID 0000-0002-0026-5645
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4764
Appears in Collections:Статті КФВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dotsenko.pdf1,93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.