Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4761
Название: Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі
Другие названия: Инновационные технологии в развитии научной мысли современности: теоретико-практический анализ и научно-аналитические комментарии
Авторы: Василевич, Леонід Федорович
Василевич, Леонид Федорович
Vasylevych, Leonid F.
Василевич, Максим Леонідович
Василевич, Максим Леонидович
Vasylevych, Maksym L.
Астаф'єва, Марія Миколаївна
Астафьева, Мария Николаевна
Astafieva, Mariia M.
Бодненко, Дмитро Миколайович
Бодненко, Дмитрий Николаевич
Bodnenko, Dmytro M.
Семеняка, Світлана Олексіївна
Семеняка, Светлана Алексеевна
Semeniaka, Svitlana O.
Дереновський, Руслан Миколайович
Дереновський, Руслан Николаевич
Derenovskyi, Ruslan M.
Заболотна, Оксана Володимирівна
Заболотная, Оксана Владимировна
Zabolotna, Oksana V.
Євсюков, Олександр Феліксович
Евсюков, Александр Феликсович
Yevsiukov, Oleksandr F.
Кляп, Маріанна Іванівна
Кляп, Марианна Ивановна
Kliap, Marianna I.
Кляп, Михайло Петрович
Кляп, Михаил Петрович
Kliap, Mykhailo P.
Моца, Андрій Андрійович
Моца, Андрей Андреевич
Motsa, Andrii A.
Накашидзе, Ірина Сергіївна
Накашидзе, Ирина Сергеевна
Nakashydze, Irina S.
Ястремська, Наталія Євгенівна
Ястремская, Наталья Евгеньевна
Yastremska, Nataliia Ye.
Ключевые слова: наукові дослідження
професійна освіта
судова експертиза
аграрна школа
банківські послуги
научные исследования
профессиональное образование
судебная экспертиза
аграрная школа
банковские услуги
scientific research
professional education
forensic examination
an agrarian school
bank services
КУ
Дата публикации: 2015
Издательство: КП «Поліграфія», Кіровоград
Краткий осмотр (реферат): UK: У колективній монографії вперше представлено науково обгрунтовану теоретично-практичну характеристику наукових досліджень в галузі професійної освіти. Розкрито і теоретично обгрунтовано особливості призначення судової експертизи, математизація суспільно-гуманітарних спеціальностей та жанр сонета у творчості Яра Славутича, проблемне навчання в професійно-педагогічній підготовці майбутніх викладачів вищої аграрної школи: функції, концепція, структура, зміст та інноваційні методи роботи сучасного вищого навчального закладу, методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності банківських послуг.
RU: В коллективной монографии впервые представлено научно обоснованную теоретико-практическую характеристику научных исследований в области профессионального образования. Раскрыто и теоретически обоснованы особенности назначения судебной экспертизы, математизация общественно-гуманитарных специальностей и жанр сонета в творчестве Яра Славутича, проблемное обучение в профессионально-педагогической подготовке будущих преподавателей высшей аграрной школы: функции, концепция, структура, содержание и инновационные методы работы современного высшего учебного заведения, методические подходы к оценке конкурентоспособности банковских услуг.
Описание: Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі : монографія / Л. Ф. Василевич, І. С. Накашидзе [и др.]. — Кіровоград : КП «Поліграфія», 2015. — 168 с. — ISBN 978-966-8599-36-7. Наводиться фрагмент тексту.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4761
Располагается в коллекциях:Інші праці КУ
Монографії

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
monograph.pdf1,15 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.