Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4761
Title: Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі
Other Titles: Инновационные технологии в развитии научной мысли современности: теоретико-практический анализ и научно-аналитические комментарии
Authors: Василевич, Леонід Федорович
Василевич, Максим Леонідович
Астаф'єва, Марія Миколаївна
Бодненко, Дмитро Миколайович
Семеняка, Світлана Олексіївна
Дереновський, Руслан Миколайович
Заболотна, Оксана Володимирівна
Євсюков, Олександр Феліксович
Кляп, Маріанна Іванівна
Кляп, Михайло Петрович
Моца, Андрій Андрійович
Накашидзе, Ірина Сергіївна
Ястремська, Наталія Євгенівна
Keywords: наукові дослідження
професійна освіта
судова експертиза
аграрна школа
банківські послуги
научные исследования
профессиональное образование
судебная экспертиза
аграрная школа
банковские услуги
scientific research
professional education
forensic examination
an agrarian school
bank services
монографія
КУ
Issue Date: 2015
Publisher: КП «Поліграфія», Кіровоград
Citation: Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі : монографія / Л. Ф. Василевич, І. С. Накашидзе [и др.]. – Кіровоград : КП «Поліграфія», 2015. – 168 с. – ISBN 978-966-8599-36-7. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: У колективній монографії вперше представлено науково обгрунтовану теоретично-практичну характеристику наукових досліджень в галузі професійної освіти. Розкрито і теоретично обгрунтовано особливості призначення судової експертизи, математизація суспільно-гуманітарних спеціальностей та жанр сонета у творчості Яра Славутича, проблемне навчання в професійно-педагогічній підготовці майбутніх викладачів вищої аграрної школи: функції, концепція, структура, зміст та інноваційні методи роботи сучасного вищого навчального закладу, методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності банківських послуг.
RU: В коллективной монографии впервые представлено научно обоснованную теоретико-практическую характеристику научных исследований в области профессионального образования. Раскрыто и теоретически обоснованы особенности назначения судебной экспертизы, математизация общественно-гуманитарных специальностей и жанр сонета в творчестве Яра Славутича, проблемное обучение в профессионально-педагогической подготовке будущих преподавателей высшей аграрной школы: функции, концепция, структура, содержание и инновационные методы работы современного высшего учебного заведения, методические подходы к оценке конкурентоспособности банковских услуг.
Description: І. Накашидзе: ORCID 0000-0002-7816-2339
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4761
ISBN: 978-966-8599-36-7
Appears in Collections:Інші праці КУ
Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monograph.pdfFragment of text1,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.