Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4733
Title: Сервісні служби сучасної університетської бібліотеки: обслуговування науковців
Other Titles: Сервисные службы современной университетской библиотеки: обслуживание ученых
Service Centers of Contemporary University Library: Service of Scientists
Authors: Колесникова, Тетяна Олександрівна
Колесникова, Татьяна Александровна
Kolesnykova, Tetyana O.
Kolesnikova, Tatyana A.
Keywords: університетська бібліотека
бібліотечні сервіси для дослідників
сервісні служби
Library Publishing
інформаційна аналітика
потреби науковців
ДНУЗТ
университетская библиотека
библиотечные сервисы для исследователей
сервисные службы
информационная аналитика
потребности ученых
ДНУЖТ
university library
library services for researchers
Service Centers
Library Publishing
information analytics
needs of scientists
DNURT
НТБ
Issue Date: May-2016
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Колесникова, Т. О. Сервісні служби сучасної університетської бібліотеки: обслуговування науковців [Електронний ресурс] / Т. О. Колесникова // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р., Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Режим доступу : http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4733.
Abstract: UK: В роботі сформульовано поняття «Сервісна служба університетської бібліотеки». Розглянуто діяльність двох нових служб бібліотеки ДНУЗТ, які охоплюють сервіси, сьогодні найбільш затребувані науковою спільнотою університету. Задоволення потреб науковців Службою підтримки наукових публікацій та Службою інформаційної аналітики є свідоцтвом нового витку еволюції бібліотечних сервісів.
RU: В работе сформулировано понятие «Сервисная служба университетской библиотеки». Рассмотрена деятельность двух новых служб библиотеки ДНУЖТ, которые охватывают сервисы, сегодня наиболее востребованные научным сообществом университета. Удовлетворение потребностей ученых Службой поддержки научных публикаций и Службой информационной аналитики является свидетельством нового витка эволюции библиотечных сервисов.
EN: The paper formulates concept "Service center of the University Library". It highlights activities of two new centers at the library of DNURT that cover services which today are mostly demanded by scientific community of the university. Meeting the needs of scientists by Service Center of Scientific Publications and Center of Information Analytics is an indication of a new evolution surge of library services.
Description: T. Колесникова: ORCID 0000-0002-4603-4375
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4733
http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/paper/view/3915/602
Appears in Collections:Статті НТБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NLU_2016_Kolesnykova.pdf392,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.