Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4695
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБараш, Юрій Савелійовичuk_UA
dc.contributor.authorБараш, Юрий Савельевичru_RU
dc.contributor.authorBarash, Yuriy S.en
dc.contributor.authorМомот, Алла Володимирівнаuk_UA
dc.contributor.authorМомот, Алла Владимировнаru_RU
dc.contributor.authorMomot, Alla V.en
dc.date.accessioned2016-04-21T06:44:14Z-
dc.date.available2016-04-21T06:44:14Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4695-
dc.descriptionБараш, Ю. С. Економічна ефективність високошвидкісних пасажирських залізничних перевезень в Україні : монографія / Ю. С. Бараш, А. В. Момот. — Дніпропетровськ : Днiпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2015. — 137 с. : іл. - Бібліогр.: с.124—136. — ISBN 978-966-8471-59-9. Наводиться фрагмент тексту.uk_UA
dc.description.abstractUK: Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо визначення економічної ефективності високошвидкісних пасажирських перевезень з урахуванням транзитного потенціалу України. Досліджено сутність економічної категорії «швидкість пасажирських перевезень» та її вплив на термін активного життя людини (пасажира) і на підвищення конкурентоспроможності й ефективності функціонування пасажирського залізничного транспорту. Розвинуто науковий підхід щодо визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісних магістралей в Україні з урахуванням конкурентних переваг та впливу зовнішніх факторів на діяльність компанії. Для наукових працівників, аспірантів та магістрів, які займаються проблемами високошвидкісних залізничних перевезень.uk_UA
dc.description.abstractRU: Монография посвящена разработке теоретико-методологических подходов и практических рекомендаций по определению экономической эффективности высокоскоростных пассажирских перевозок с учетом транзитного потенциала Украины. Исследована сущность экономической категории «скорость пассажирских перевозок» и ее влияние на срок активной жизни человека (пассажира) и повышение конкурентоспособности и эффективности функционирования пассажирского железнодорожного транспорта. Развит научный подход к определению экономической эффективности строительства и эксплуатации высокоскоростных магистралей в Украине с учетом конкурентных преимуществ и влияния внешних факторов на деятельность компании. Для научных работников, аспирантов и магистров, которые занимаются проблемами высокоскоростных железнодорожных перевозок.ru_RU
dc.description.sponsorshipМіністерство освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянаuk_UA
dc.language.isouk-
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянаuk_UA
dc.subjectтеоретико-методологічні підходиuk_UA
dc.subjectпрактичні рекомендаціїuk_UA
dc.subjectекономічна ефективністьuk_UA
dc.subjectпасажирські перевезенняuk_UA
dc.subjectшвидкістьuk_UA
dc.subjectзалізничний транспортuk_UA
dc.subjectтеоретико-методологические подходыru_RU
dc.subjectпрактические рекомендацииru_RU
dc.subjectэкономическая эффективностьru_RU
dc.subjectпассажирские перевозкиru_RU
dc.subjectскоростьru_RU
dc.subjectжелезнодорожный транспортru_RU
dc.subjecttheoretical and methodological approachesen
dc.subjectpractical recommendationsen
dc.subjecteconomic efficiencyen
dc.subjectpassenger transportationen
dc.subjectspeeden
dc.subjectrailway transporten
dc.subjectКОАІВuk_UA
dc.titleЕкономічна ефективність високошвидкісних пасажирських залізничних перевезень в Україніuk_UA
dc.title.alternativeЭкономическая эффективность высокоскоростных пассажирских железнодорожных перевозок в Украинеru_RU
dc.typeMonographen
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barash_Momot.pdf374,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.