Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4512
Title: Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Електрифікація транспорту «ТРАНСЕЛЕКТРО-2015»
Other Titles: Материалы VIIІ Международной научно-практической конференции «Электрификация транспорта «ТРАНСЭЛЕКТРО-2015»
Proceedings of the VIII International Scientific Conference «Electrification on transport «TRANSELECTRO – 2015»
Keywords: електрифікація транспорту
електропостачання залізниць
електричний транспорт
працівники залізниць
підприємства транспорту
электрификация транспорта
электроснабжение железных дорог
электрический транспорт
работники железных дорог
предприятия транспорта
electrification of transport
electrosupply of railways
electric transport
of railways workers
of transport enterprise
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: В збірнику представлені матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Електрифікація транспорту «ТРАНСЕЛЕКТРО – 2015», яка відбулась 29.09 – 2.10.2015 р. в м. Одеса. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, наукових організацій, викладачів і науковців вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів.
RU: В сборнике представлены материалы VIII Международной научно-практической конференции «Электрификация транспорта «Трансэлектро - 2015», которая состоялась 29.09 - 2.10.2015 г. в г. Одеса. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, научных организаций, преподавателей и научных работников высших учебных заведений, аспирантов и студентов.
Description: Електрифікація транспорту «ТРАНСЕЛЕКТРО – 2015» : матеріали VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 29.09–2.10.2015 р.) / Мін. освіти і науки Укр., Держ. адмін. заліз. тр-ту Укр., Дніпр. нац. ун-т заліз. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна, Ін-т заліз. тр-ту (Польща), ТОВ «Електротягові системи». — Дніпропетровськ, 2015. — 114 с.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4512
Appears in Collections:VIІІ Міжнародна науково-практична конференція ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТРАНСПОРТУ «ТРАНСЕЛЕКТРО-2015»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
conference_2015.pdf7,92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.