Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4088
Title: Будівельна механіка стержневих систем
Other Titles: Строительная механика стержневых систем
Authors: Лучко, Йосип Йосипович
Лучко, Иосиф Иосифович
Luchko, Yosyp Yo.
Lutchko, Yosyp Yo.
Распопов, Олександр Сергійович
Распопов, Александр Сергеевич
Raspopov, Oleksandr S.
Keywords: методи розрахунку
стержневі системи
метод кінцевих елементів
типи конструкцій
методы расчета
стержневые системы
метод конечных элементов
типы конструкций
calculation methods
rod system
finite element method
types of structures
КМ
КРС (ЛФ)
Issue Date: 2014
Citation: Вид-во "Каменяр" , Львів
Abstract: UK: У виданні висвітлюються основні питання першої частини фундаментального курсу «Будівельна механіка» для університетів технічного (інженерного) спрямування, пов'язаної із методами розрахунку статично визначуваних та статично невизначуваних стержневих систем і методом скінченних елементів, який дає можливість числовими методами розраховувати практично довільні типи конструкцій. Розраховане на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, наукових, інженерно-технічних працівників і проектувальників будівельних спеціальностей.
RU: Изложены современные теории методы расчета грузоподъемных, транспортирующих и погрузочных машин; рельсового и безрельсового транспорта; машин и механизмов для механизации и автоматизации работ в складах и хранилищах. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Инженерная механика», «Профессиональное образование».
Description: Лучко, Й. Й. Будівельна механіка стержневих систем : навчальне видання [Текст] / Й. Й. Лучко, О. С. Распопов : за ред. д. т. н., проф. Й. Й. Лучка. – Львів : "Каменяр", 2014. - 388 с. Наводиться фрагмент тексту.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4088
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Статті КРС (ЛФ)
Інші праці КМТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
textbook.pdf2,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.