Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3937
Title: Якість електричної енергії у тягових мережах електрифікованих залізниць
Other Titles: Качество электрической энергии в тяговых сетях электрифицированных железных дорог
Power Quality in the Traction Network of the Electrified Railways
Authors: Сиченко, Віктор Григорович
Саєнко, Юрій Леонідович
Босий, Дмитро Олексійович
Keywords: електрична енергія
якість
електрична тяга
постійний струм
змінний струм
облік електроенергії
поліпшення якості електроенергії
электрическая энергия
качество
электрическая тяга
постоянный ток
переменный ток
улучшение качества электроэнергии
electric power
quality
electric traction
direct current
alternating current
energy metering
power quality improvement
КІСЕ
Issue Date: 2015
Publisher: Стандарт-Сервіс, Дніпропетровськ
Citation: Сиченко, В. Г. Якість електричної енергії у тягових мережах електрифікованих залізниць : монографія / В. Г. Сиченко, Ю. Л. Саєнко, Д. О. Босий ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Стандарт-Сервіс, 2015. – 340 с. : схем., діагр., граф. – Бібліогр.: с. 325–337. – Наводиться фрагмент тексту. – ISBN 978-966-97463-8-2.
Abstract: UK: У монографії розглянуті загальні підходи до проблеми якості електричної енергії в тягових мережах, проблематика та нормативно-правове регулювання у сфері якості електричної енергії, результати експериментальних досліджень якості електричної енергії у системах тягового електропостачання постійного та змінного струму, питання обліку електричної енергії при несинусоїдних режимах роботи тягових підстанцій, а також методи і засоби поліпшення якості електричної енергії.
RU: В монографии рассмотрены общие подходы к проблеме качества электрической энергии в тяговых сетях, проблематика и нормативно-правовое регулирование в сфере качества электрической энергии, результаты экспериментальных исследований качества электрической энергии в системах тягового электроснабжения постоянного и переменного тока, вопросы учета электрической энергии при несинусоидальных режимах работы тяговых подстанций, а также методы и средства улучшения качества электрической энергии.
EN: The book deals with a general approaches to the problem of power quality in the traction network, problems and legal regulation in the field of electric power quality, the results of experimental studies of quality of electric energy in the traction power supply systems of direct and alternating current systems, issues of electric energy metering in the non-sinusoidal modes of traction substations, also the methods and the means of improving the quality of electricity.
Description: В. Сиченко: ORCID 0000-0002-9533-2897, Д. Босий: ORCID 0000-0003-1818-2490, Ю. Саєнко: ORCID: 0000-0001-9729-4700
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3937
ISBN: 978-966-97463-8-2
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КІСЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sichenko_Saienko_Bosiy.pdf15,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.