Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/340
Title: Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта для железнодорожного транспорта с использованием различных методов
Other Titles: Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту для залізничного транспорту з використанням різних методів
Assessment of the Economic Efficiency of the Investment Project for a Railway Transport by Using Different Methods
Authors: Мямлин, Сергей Витальевич
Блохина, Анна Сергеевна
Цечоева, 3. X.
Мямлін, Сергій Віталійович
Блохіна, Ганна Сергіївна
Myamlin, Serhiy V.
Blokhina, Ganna S.
Tsechoieva, Z. H.
Keywords: железнодорожный транспорт
залізничний транспорт
railway transportation
экономика
економіка
economy
эффективность
ефективність
efficiency
экономическая оценка
економічна оцінка
economic assessment
КВВГ
Issue Date: 2010
Publisher: ДНУЗТ
Abstract: UK: На прикладі одного з проектів порівнюються його економічні оцінки, пораховані з використанням дисконтного метода та метода, в якому в основі лежить розрахунок повного економічного результату проекту.
RU: На примере одного из проектов сравниваются его экономические оценки с использованием метода дисконтирования и метода, в основе которого лежит определение полного экономического результата проекта.
EN: On the example of one of projects its economical assessments using the discount method and the method of absolute economic result of the project are compared.
Description: Мямлин, С. В. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта для железнодорожного транспорта с использованием различных методов / С. В. Мямлин, А. С. Блохина, З. Х. Цечоева // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Д., 2010. — Вип. 32. — С. 268—273.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/340
ISSN: 1993-9175
Appears in Collections:Статті КВВГ
Випуск 32

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
906mbts.pdf247,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.