Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2611
Title: Визначення впливу опору пересуванню і повороту гусеничного тягача на загальний опір руху причіпного катка та глибини просідання малоопорної гусениці при будівництві та ремонті колії
Other Titles: Определение влияния сопротивления передвижению и поворота гусеничного тягача на общее сопротивление движения прицепного катка и глубины проседания малоопорной гусеницы при строительстве и ремонте пути
Authors: Главацький, Казимир Цезарович
Главацкий, Казимир Цезаревич
Glavackiy, Kazimir C.
Glavackiy, Kazimir Ts.
Проскурня, Віталій Миколайович
Keywords: опор
сопротивления
resistance
тягач
tractor
машина
machine
КПММ
Issue Date: 2007
Publisher: ДНУЗТ
Abstract: UK: Значення опору пересуванню і повороту гусеничного рушія тягача грунтоущільнючої машини, підраховані за запропонованою методикою, менші приблизно удвічі за ті, що отримані з використанням довідкових рекомендацій, оскільки використовуються уточнені дані.
RU: Значения сопротивления передвижению и повороту гусеничного движителя тягача грунтоуплотняющей машины, подсчитанные по предложенной методике, меньше примерно вдвое от полученных с использованием справочных рекомендаций, поскольку используются уточненные данные.
EN: Values of resistance to the movement and turn of tractor on the caterpillar motion of making more compact machine, calculated on the offered method, less approximately twice from got with the use of help recommendations, as refined data are used.
Description: Главацький, К. Ц. Визначення впливу опору пересуванню і повороту гусеничного тягача на загальний опір руху причіпного котка та глибини просідання малоопорної гусениц при будівництві та ремонті колії / К. Ц. Главацький, В. М. Проскурня // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 17. — С. 86—89.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2611
Appears in Collections:Статті КПММ
Випуск 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf413,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.