Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13222
Title: Спосіб діагностики роботи контактних груп багатоконтактного реле
Other Titles: Способ контроля характеристик контактов многоконтактного реле
Method for Testing the Characteristics of Contacts of a Multicontact Relay
Authors: Разгонов, Адам Пантелійович
Андреєвських, Олександр Вікторович
Бондаренко, Борис Маврович
Безрукавий, Дмитро Анатолійович
Keywords: МПК G01R 27/20
вимірювальна техніка
контактна група
багатоконтактне реле
діагностика
патент
КАТЗ
КВП
Issue Date: 2005
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Citation: Спосіб діагностики роботи контактних груп багатоконтактного реле: пат. 11179 Україна: МПК G01R 27/20. № u200505284; заявл. 03.06.2005; оопубл. 15.12.2005, Бюл. № 12. 2 с.
Abstract: UK: Спосіб діагностики роботи контактних груп багатоконтактного реле полягає в підключенні виходу генератора високочастотних імпульсів через контакти реле на вхід логічних схем, а з їх виходу на схему фіксації часового інтервалу. Логічні схеми і схему фіксації часового інтервалу включають до складу системного блоку комп'ютера. Зміну електричного опору контактів використовують для модуляції сигналів високочастотного генератора, з подальшою реєстрацією динаміки зміни електричних характеристик контактів за допомогою комп'ютера протягом всього періоду включення (відключення) реле одночасно по кожній контактній групі, з подальшим порівнянням цих характеристик з даними, закладеними в пам'ять комп'ютера, і видачею результатів діагностики на реєстраційні пристрої.
RU: Предлагаемый способ контроля характеристик контактов многоконтактного реле предполагает использование генератора высокочастотного сигнала и устройства для регистрации времени замыкания и размыкания контактов реле. Входы устройства регистрации соединены с выходом генератора через соответствующие контакты реле и логические элементы, а выход соединен с входом персонального компьютера. Изменение электрического сопротивления замкнутых контактов используется для модуляции выходного сигнала генератора. Персональный компьютер обеспечивает определение времени замыкания и размыкания контактов, а также других характеристик контактов по изменениям выходного сигнала генератора, сравнение полученных характеристик с заданными и индикацию результатов контроля на экране видеомонитора.
EN: The proposed method for testing the characteristics of contacts of a multicontact relay implies using high-frequency oscillator and a unit for recording the closing time and the opening time of the relay contacts. The inputs of the recording unit are connected to the output of the generator via the corresponding contacts of the relay and logic elements, and the output is connected to the input of a personal computer. The change of the resistance of the closed contacts is used to modulate the output signal of the oscillator. The personal computer performs operations for determining the closing time and the opening time of the relay contacts as well as other characteristics of the contacts by the changes of the output signal of the oscillator, comparing the obtained characteristics with the specified characteristics, and displaying the testing results on the video monitor screen.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13222
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=101182
Appears in Collections:Інші праці КВПС
Інші праці КАТ
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent_11179.pdfPatent65,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.