Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13220
Title: Спосіб визначення коефіцієнта корисної дії рухомих та нерухомих канатних блоків
Other Titles: Способ определения коэффициента полезного действия подвижного или неподвижного канатного блока
Method for Determining the Efficiency of a Movable or Fixed Rope Pulley
Authors: Радкевич, Анатолій Валентинович
Яковлєв, Сергій Олександрович
Бондаренко, Борис Маврович
Степаненко, Олександр Олексійович
Бондаренко, Леонід Миколайович
Івахненко, Вадим Миколайович
Keywords: МПК G01L 3/00
підйомнотранспортні машини
коефіцієнт корисної дії (ККД)
рухомі та нерухомі канатні блоки
патент
КВП
Issue Date: 2005
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Citation: Спосіб визначення коефіцієнта корисної дії рухомих та нерухомих канатних блоків: пат. 8490 Україна: МПК G01L 3/00. № 20041210367; заявл. 16.12.2004; опубл. 15.08.2005, Бюл. № 8. 2 с.
Abstract: UK: Спосіб визначення коефіцієнта корисної дії рухомих та нерухомих канатних блоків, при якому вимірюють вагу вантажу, зусилля в збігаючій гілці та розраховують відношення ваги вантажу до цього зусилля. Вимірюють амплітуду коливань вантажу через відому кількість його коливань та визначають коефіцієнт корисної дії при рухомому та нерухомому блоках за формулами.
RU: Предлагаемый способ определения коэффициента полезного действия подвижного или неподвижного канатного блока заключается в том, что определяют массу груза, измеряют усилие в нисходящей ветви каната, определяют отношение массы груза к указанному усилию, измеряют амплитуду видимых колебаний груза и определяют коэффициент полезного действия блока по соответствующей формуле.
EN: The proposed method for determining the efficiency of a movable or fixed rope pulley consists in determining the load weight, measuring the force in the descending branch of the rope, determining the ratio between the load weight and the said force, measuring the amplitude of the visible oscillations of the load, and determining the efficiency of the pulley by the corresponding formula.
Description: А. Радкевич: ORCID 0000-0003-4059-2357; С. Яковлєв: ORCID 0000-0002-6431-4303
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13220
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=104167
Appears in Collections:Інші праці КВПС
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent_8490.pdfPatent88,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.