Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12785
Title: Підвищення ступеню інтероперабельності при перевезеннях вантажів у міжнародному сполученні
Other Titles: Increasing the Interoperability Level of International Goods Transportation
Повышение степени интероперабельности при перевозках грузов в международном сообщении
Authors: Кудловська, Оксана Василівна
Keywords: міжнародні перевезення
пункт взаємодії
прямий варіант перевалки
черговість обслуговування
international transportation
transport market
universal container
multimodal transportation
ВКР
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Кудловська О. В. Підвищення ступеню інтероперабельності при перевезеннях вантажів у міжнародному сполученні : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник Т. В. Болвановська ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 98 с.
Abstract: UK: У магістерській роботі виконано аналіз технічної оснащеності міжнародного коридору ТРАСЕКА і Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту, особливостей правового регулювання міжнародних залізничних перевезень в напрямку Китай-Європа. У роботі проведено дослідження економічної ефективності організації перевезення продукції з Китаю по кожному з маршрутів доставки через порт Чорноморськ, на підставі чого був обраний раціональний варіант перевезення. Метою роботи є підвищення ефективності перевезень вантажів в напрямку Азія-Європа з використанням мультимодальних технологій. Об'єктом дослідження є процес перевезення продукції в міжнародному сполученні. Предметом дослідження є технічні засоби і технології перевезень продукції залізничним транспортом у міжнародному сполученні. Метод дослідження – аналітичний.
EN: In the master's work the analysis of technical equipment of the international TRACEСA corridor and the Trans-Caspian international transport route, features of legal regulation of the international railway transportations in the direction China-Europe is executed. The study of the economic efficiency of the organization of transportation of products from China on each of the delivery routes through the port of Chernomorsk, on the basis of which a rational option of transportation was chosen. The aim of the work is to increase the efficiency of cargo transportation in the Asia-Europe direction using multimodal technologies. The object of research is the process of transportation of products in international traffic. The subject of the study is the technical means and technologies for the transportation of products by rail in the international community. The research method is analytical.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12785
Appears in Collections:ВКР ОП Інтероперабельність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kudlovska_dyp_2020.pdfMaster Thesis2,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.