Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12783
Title: Дослідження та удосконалення системи транспортного обслуговування міста
Other Titles: Research and Improvement of the City Transport Service System
Authors: Сентюрін, Сергій Сергійович
Keywords: автомобільний транспорт
пасажиропотік
взаємодія транспорту
оптимізація роботи
транспортна мережа
заспокоєння руху
безпека дорожнього руху
road transport
passenger traffic
transport interaction
work optimization
transport network
traffic calming
road safety
ВКР
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Сентюрін С. С. Дослідження та удосконалення системи транспортного обслуговування міста : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 275 – Транспортні технології / наук. керівник Т. В. Болвановська ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 127 с.
Abstract: UK: В магістерській роботі виконано аналіз системи транспортного обслуговування міста, проаналізовано статистичні дані роботи автомобільного транспорту, визначено причини необхідності впровадження зон заспокоєння дорожнього руху, запропоновано розташування однієї з зон, виконано оптимізацію взаємодії автомобільного міського пасажирського транспорту з іншими видами транспорту у транспортних вузлах, проаналізовано проблеми безпеки дорожнього руху Метою дипломної роботи є дослідження та удосконалення системи транспортного обслуговування міста пасажирським транспортом. Об’єкт дослідження – процес взаємодії автомобільного міського пасажирського транспорту з іншими видами транспорту. Предмет дослідження – технологія транспорного обслуговування міста автомобільним транспортом, можливі варіанти підвищення безпеки дорожнього руху. Метод дослідження – аналітичний.
EN: The master's thesis analyzes the city's transport service system, analyzes statistical data on road transport, identifies the reasons for the need to introduce traffic calming zones, proposes the location of one of the zones, optimizes the interaction of urban passenger transport with other modes of transport, analyzes safety issues The purpose of the thesis is to study and improve the system of transport services of the city by passenger transport. The object of research is the process of interaction of urban passenger transport with other modes of transport. The subject of research – the technology of transport services of the city by road, possible options for improving road safety. The research method is analytical.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12783
Appears in Collections:ВКР КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sentiurin_dyp_2020.pdfMaster Thesis2,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.