Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12780
Title: Розробка схеми транспортного планування нового міста
Other Titles: Development of a Transport Planning Scheme for a New City
Authors: Мазниця, Ярослав Віталійович
Keywords: вулично-дорожня мережа
транспортне планування міста
дорожньо-транспортна подія
організація дорожнього руху
безпека дорожнього руху
автостоянка
світлофорна сигналізація
street and road network
city transport planning
traffic event
traffic organization
traffic safety
parking
traffic lights
ВКР
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Мазниця Я. В. Розробка схеми транспортного планування нового міста : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 275 – Транспортні технології / наук. керівник Т. В. Болвановська ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 124 с.
Abstract: UK: В роботі виконано досліджено проблеми транспортного планування нового міста та запропоновані шляхи їх вирішення, проаналізовано планування вулично-дорожньої мережі та керування транспортними і пішохідними потоками, розроблено три схеми транспортної мережі сучасного міста і за результатами розрахунків обрано найбільш раціональний варіант, розроблено схему застосування технічних засобів регулювання транспортними і пішохідними потоками та цикл світлофорної сигналізації на перехресті центрального району міста, обґрунтовано доцільність впровадження цієї схеми, запроектовано позавуличну автостоянку, розглянуті питання проблеми безпеки дорожнього руху, аварійності перехресть та безпеки пішоходів. Метою дипломної роботи є дослідження та вибір варіанту схеми транспортного планування нового міста. Об’єкт дослідження – транспортна інфраструктура міста. Предмет дослідження – взаємодія та показники елементів транспортної інфраструктури. Метод дослідження – аналітичний.
EN: The problems of transport planning of the new city are investigated and the ways of their decision are offered, the planning of street and road network and management of transport and pedestrian flows is analyzed, three schemes of transport network of the modern city are developed and the most rational variant is chosen. traffic and pedestrian flows and the cycle of traffic lights at the intersection of the central district of the city, substantiated the feasibility of implementing this scheme, designed off-street parking, considered issues of road safety, intersections and pedestrian safety. The purpose of the thesis is to study and select a variant of the scheme of transport planning of the new city. The object of research is the transport infrastructure of the city. The subject of research - the interaction and indicators of transport infrastructure elements. The research method is analytical.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12780
Appears in Collections:ВКР КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maznytsia_dyp_2020.pdfMaster Thesis1,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.