Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12368
Title: Технічні специфікації інтероперабельності у різних видах транспорту. Частина 1. Інтероперабельність залізниць
Other Titles: Технические спецификации интероперабельности в различных видах транспорта. Часть 1. Интероперабельность железных дорог
Authors: Чернецька-Білецька, Н. Б.
Нестеренко, Галина Іванівна
Бібік, С. І.
Музикін, Михайло Ігорович
Михайлов, Є. В.
Семенов, С. О.
Keywords: залізничний транспорт
інтероперабельність
залізничні мережі
железнодорожный транспорт
интероперабельность
железнодорожные сети
КУЕР
КБЖД
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во СНУ ім. В. Даля, Сєвєродонецьк
Citation: Чернецька-Білецька Н. Б., Нестеренко Г. І., Бібік С. І., Музикін М. І., Михайлов Є. В., Семенов С. О. Технічні специфікації інтероперабельності у різних видах транспорту. Частина 1. Інтероперабельність залізниць : навч. посіб.. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 96 с. ISBN 978-617-11-0169-2. Наводиться частина книги.
Abstract: UK: У навчальному посібнику здійснено аналіз історії розвитку залізниць розвинених країн світу. Виконано огляд історії залізниць України. Особливу увагу приділено технічним специфікаціям інтероперабсльності (ТSІ). Показана історія створення ТSІ, актуальність їх впровадження та важливість TSI для експлуатаційної сумісності залізниць Європи. Представлені особливості розвитку континентальних залізничних мереж, розглянуті основні характеристики великих залізничних об'єднань. Показано, як на Європейському континенті в різних країнах створювали залізничні мережі. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 273 «Залізничний транспорт. Інтероперабельність і безпека на транспорті» та 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)». Може бути корисно викладачам та аспірантам відповідних напрямків.
RU: В учебном пособии проведен анализ истории развития железных дорог развитых стран мира. Выполнен обзор истории железных дорог Украины. Особое внимание уделено техническим требованиям интероперабсльности (ТSІ). Показана история создания ТSІ, актуальность их внедрения и важность TSI для эксплуатационной совместимости железных дорог Европы. Представлены особенности развития континентальных железнодорожных сетей, рассмотрены основные характеристики больших железнодорожных объединений. Показано, как на Европейском континенте в разных странах создавали железнодорожные сети. Для соискателей высшего образования, обучающихся по специальностям 273 «Железнодорожный транспорт. Интероперабельность и безопасность на транспорте »и 275« Транспортные технологии (на железнодорожном транспорте) ». Может быть полезно преподавателям и аспирантам соответствующих направлений.
Description: Г. Нестеренко: ORCID 0000-0003-1629-0201, М. Музикін: ORCID 0000-0003-2938-7061
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12368
ISBN: 978-617-11-0169-2
Appears in Collections:Підручники, учбові посібники, конспекти лекцій
Інші праці КБЖД
Інші праці КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nesterenko .pdfpart of the book13,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.