Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12367
Title: Інтероперабельність українських залізниць і проблеми подолання системних стиків рейкової колії
Other Titles: Интероперабельность украинских железных дорог и проблемы преодоления системных стыков рельсового пути
Authors: Чернецька-Білецька, Н.Б.
Нестеренко, Галина Іванівна
Михайлов, Є.В.
Кириченко, І.О.
Семенов, С.О.
Музикін, Михайло Ігорович
Keywords: залізничний транспорт
інтероперабельність
системний стик
рейкова колія
железнодорожный транспорт
интероперабельность
системный стык
рельсовый путь
КУЕР
КБЖД
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во СНУ ім. В. Даля, Сєвєродонецьк
Citation: Чернецька-Білецька Н.Б., Нестеренко Г.І., Михайлов Є. В., Кириченко І. О., Семенов С. О., Музикін М. І. Інтероперабельність українських залізниць і проблеми подолання системних стиків рейкової колії : навч. посіб.. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 110 с. ISBN 978-617-11-0161-6. Наводиться частина книги.
Abstract: UK: У навчальному посібнику розглянуті основні питання інтероперабельності залізниць. Розглянуто технічні регламенти залізничного транспорту а саме особливості надання послуг перевезення пасажирів та вантажів, безпеці його інфраструктури та безпеки рухомого складу. Приділено увагу сучасним технологіям подолання системних стиків залізниць різної ширини колій при здійснені залізничних перевезень. Для студентів усіх форм навчання спеціальностей 273 « Залізничний транспорт. Інтероперабельність і безпека на транспорті та 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті). Може бути корисна викладачам та аспірантам відповідних напрямків.
RU: В учебном пособии рассмотрены основные вопросы интероперабельности железных дорог. Рассмотрены технические регламенты железнодорожного транспорта а именно особенности предоставления услуг перевозки пассажиров и грузов, безопасности его инфраструктуры и безопасности подвижного состава. Уделено внимание современным технологиям преодоления системных стыков железных дорог разной ширины путей при осуществлении железнодорожных перевозок. Для студентов всех форм обучения специальностей 273 «Железнодорожный транспорт. Интероперабельность и безопасность на транспорте и 275 «Транспортные технологии (на железнодорожном транспорте)". Может быть полезна преподавателям и аспирантам соответствующих направлений.
Description: Г. Нестеренко: ORCID 0000-0003-1629-0201, М. Музикін: ORCID 0000-0003-2938-7061
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12367
ISBN: 978-617-11-0161-6
Appears in Collections:Підручники, учбові посібники, конспекти лекцій
Інші праці КБЖД
Інші праці КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nesterenko.pdfЧастина книги9,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.