Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12205
Title: Єврейський рух опору в Україні: від контексту до концепту
Other Titles: The Jewish Resistance Movement in Ukraine: From Context to Concept
Authors: Слободянюк, Микола Анатолійович
Keywords: Голокост
Шоа
геноцид
окупаційний режим
ґетто
єврейський рух опору
підпілля
партизани
історіографія
Holocaust
Shoah
genocide
occupation regime
ghetto
Jewish Resistance movement
underground
guerrillas
historiography
КУ
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут історії України, Київ
Citation: Слободянюк М. А. Єврейський рух опору в Україні: від контексту до концепту. Укр. іст. журн. 2020. № 3. С. 66–79. DOI: 10.15407/uhj2020.03.066.
Abstract: UK: Мета дослідження – комплексний аналіз публікацій з історії єврейського руху опору в Україні та його теоретичне осмислення. Методологія. Використано проблемно-хронологічний, історико-порівняльний, історико-системний методи, а також термінологізації, періодизації, актуалізації, класифікації, історіографічного аналізу й синтезу. Наукова новизна полягає у виокремленні єврейського руху опору в Україні у самостійний об’єкт дослідження. На основі широкого кола джерел проаналізовано стан і перспективи студіювання теми, запропоновано періодизацію вивчення проблеми й уточнення термінології. Викладено концептуальний погляд на місце єврейського опору в історії антинацистської та антифашистської боротьби. Наголошено на важливості синхронізації категоріально-понятійного апарату при вивченні єврейського руху опору в Україні – з одного боку, та руху опору в Україні загалом – з іншого. Проаналізовано основні історіографічні етапи, визначено головні наукові центри студіювання проблеми, досягнуті результати. Висновки. Наголошено на необхідності відрізняти опір євреїв від єврейського опору. Історіографію єврейського руху опору в Україні можна розподілити на два етапи: 1945–1991 рр. і з 1992 р. Після закінчення Другої світової війни радянська влада не дозволяла історикам займатися вивченням боротьби євреїв проти нацистського геноциду поза контекстом радянського підпільно-партизанського руху, тому вивчення теми відбувалося за межами СРСР. На другому історіографічному етапі центр досліджень перемістився в Україну. Констатовано необхідність продовження процесу контекстуалізації й концептуалізації єврейського руху опору в рамках загальноукраїнської історії. Наголошено на визначальній ролі держави в освітній політиці та формуванні колективної пам’яті про події Другої світової війни. Окреслено подальші напрями досліджень.
Description: М. Слободянюк: ORCID: 0000-0003-2218-0818
URI: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2020_3_7
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12205
ISSN: 0130-5247 (print)
Appears in Collections:Статті КУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slobodianiuk.pdf203,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.