Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12175
Title: Тягові передачі електрорухомого складу
Other Titles: Тяговые передачи электроподвижного состава
Authors: Гетьман, Геннадій Кузьмич
Голік, Сергій Миколайович
Keywords: навчальний посібник
тягові зубчасті передачі
приводи першого класу
приводи другого класу
приводи третього класу
основні параметри тягових передач
учебное пособие
тяговые зубчатые передачи
приводы первого класса
приводы второго класса
приводы третьего класса
нагрузки тяговых передач
основные параметры тяговых передач
КЕРС
Issue Date: 2020
Publisher: ПФ «Стандарт-Сервіс», Дніпро
Citation: Гетьман Г. К., Голік С. М. Тягові передачі електрорухомого складу : навч. посіб. Дніпро : Стандарт-Сервіс, 2020. 258 с. ISBN 978-617-7382-23-1.
Abstract: UK: В навчальному посібнику розглянуто умови роботи, вимоги та класифікація тягових передач, будова тягових передач у приводах першого, другого та третього класів. Також висвітлені питання щодо аналізу сил, котрі діють у тягових передачах і впливу компонувальної схеми тягового приводу на тягові властивості електрорухомого складу. Посібник розрахований на студентів котрі здобувають освітній рівень «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електричний транспорт», а також інженерно-технічних робітників підприємств, які здійснюють розробку, створення і експлуатацію тягових засобів електричного транспорту.
RU: В учебном пособии рассмотрены условия работы, требования и классификация тяговых передач, строение тяговых передач в приводах первого, второго и третьего классов. Также освещены вопросы анализа сил, действующих в тяговых передачах и влияния компоновочной схемы тягового привода на тяговые свойства электроподвижного состава. Пособие рассчитано на студентов которые получают образовательный уровень «Бакалавр» по специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» по учебной программе «Электрический транспорт», а также инженерно-технических работников предприятий, осуществляющих разработку, создание и эксплуатацию тяговых средств электрического транспорта.
Description: Г. Гетьман: ORCID 0000-0002-3471-6096, С. Голік: ORCID 0000-0002-7697-3832
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12175
ISBN: 978-617-7382-23-1
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КЕРС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Getman.pdf3,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.