Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12171
Title: Хімія: навчальний посібник для іноземних студентів підготовчого відділення
Other Titles: Химия: учебное пособие для иностранных студентов подготовительного отделения
Authors: Тарасова, Лідія Димидівна
Розгон, Оксана Вікторовна
Keywords: закони хімії
навчальний посібник
іноземні студенти
законы химии
учебное пособие
иностранные студенты
КХІЕ
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Тарасова Л. Д., Розгон О. В. Хімія : навч. посіб. для інозем. студ. підготов. від-ня. Дніпро : ДНУЗТ, 2019. 166 с. ISBN : 978-617-7540-80-8.
Abstract: UK: Навчальний посібник «Хімія» призначений для іноземних студентів підготовчого відділення. Він містить навчальну інформацію, необхідну для успішного продовження освіти у вузах України: основні поняття і закони хімії, найважливіші класи неорганічних сполук, типи хімічних реакцій та закономірності їхнього перебігу, основні поняття хімії розчинів, сутність окисно-відновних реакцій і поняття, які пов'язані з ними. Крім основного матеріалу, в посібнику наведено приклади розв'язання типових задач. Кожна тема включає контрольні запитання, завдання і тестові завдання. Подається словник основних термінів: українською; російською; англійською та французькою мовами. Зміст посібника відповідає програмі з загальної хімії для підготовчих факультетів іноземних громадян.
RU: Учебное пособие «Химия» предназначен для иностранных студентов подготовительного отделения. Он содержит учебную информацию, необходимую для успешного продолжения образования в вузах Украины: основные понятия и законы химии, важнейшие классы неорганических соединений, типы химических реакций и закономерности их прохождения, основные понятия химии растворов, сущность окислительно-восстановительных реакций и понятия, связанные с ними. Кроме основного материала, в пособии приведены примеры решения типовых задач. Каждая тема включает контрольные вопросы, задачи и тестовые задания. Подается словарь основных терминов: Украинский; на русском; английском и французском языках. Содержание пособия соответствует программе по общей химии для подготовительных факультетов иностранных граждан.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12171
ISBN: 978-617-7540-80-8
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КХІЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tarasova.pdf4,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.