Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12153
Title: Матеріали 80 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту»
Other Titles: Материалы 80 Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта»
Proceedings of the 80 International Scientific & Practical Conference «The Problems and Prospects of Railway Transport Development»
Keywords: залізничний транспорт
залізнична галузь
залізниці
железнодорожный транспорт
железнодорожная отрасль
железные дороги
railway transport
railway industry
railways
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту : матеріали 80 Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 23.04.2020 – 24.04.2020 р. Дніпро : ДНУЗТ, 2020. 389 с.
Abstract: UK: У збірнику представлені матеріали 80 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», яка відбулася 23-24 квітня 2020 року в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Розглянуто питання, присвячені вирішенню задач, що стоять перед залізничною галуззю на сучасному етапі. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів і студентів.
RU: В сборнике представлены материалы 80 Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта», которая состоялась 23-24 апреля 2020 г. в Днипровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Рассмотрены вопросы, посвященные решению задач, стоящих перед железнодорожной отраслью на современном этапе. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и студентов.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12153
Appears in Collections:80 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Theses_problemy_2020.pdf11,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.