Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12147
Title: Тези XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті»
Other Titles: Тезисы XIII Международной научно-практической конференции «Современные информационные и коммуникационные технологии на транспорте, в промышленности и образовании»
Abstracts of the XIII International Conference «Modern Information and Communication Technologies on a Transport, in Industry and Education»
Keywords: тези доповідей
конференція
технології
транспорт
освіта
дослідження
тезисы докладов
конференция
технологии
образование
исследование
theses reports
conference
technologies
transport
education
research
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті : зб. тез XIII-ої Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 11.12.2019 – 12.12.2019. Дніпро : ДНУЗТ, 2019. 199 с.
Abstract: UK: У збірнику представлені тези доповідей ХІII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті», яка відбулася 11-12 грудня 2019 року в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Розглянуто результати теоретичних і експериментальних досліджень, а також проблемні питання функціонування та перспективи розвитку інформаційних технологій транспорту, промисловості й освіти. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів і студентів.
RU: В сборнике представлены тезисы докладов XIII Международной научно-практической конференции «Современные информационные и коммуникационные технологии на транспорте, в промышленности и образовании», которая состоялась 11-12 декабря 2019 года в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Рассмотрены результаты теоретических и экспериментальных исследований, а также проблемные вопросы функционирования и перспективы развития информационных технологий транспорта, промышленности и образования. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и студентов.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12147
Appears in Collections:ХІІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості і освіті»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XIII_Conference.pdf2,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.